Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

25 kwietnia 2019

Akcja "Żonkile" - tak było dziś

AKCJA SPOŁECZNO – EDUKACYJNA  "ŻONKILE" w Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach

Dzisiaj w naszej szkole uczciliśmy 76 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, które było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie.

Z tej okazji obdarowaliśmy papierowymi żonkilami całą społeczność szkolną. Na koniec obejrzeliśmy film edukacyjny pt. „Nie było żadnej nadziei”. Po wielkiej akcji deportacyjnej latem 1942 r., w czasie której wywieziono do Treblinki prawie 300 tys.Żydów warszawskich w getcie pozostało 60 tys. osób. Kiedy 19 kwietnia 1943 r. oddziały niemieckie przystąpiły do ostatecznej likwidacji getta, przeciwstawili im się członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB – owców) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW). W nierównej walce słabo uzbrojeni bojowcy wytrwali 3 tygodnie.W tym czasie Niemcy zrównali getto z ziemią, metodycznie paląc dom po domu, zabijając i wywożąc do obozów mieszkańców getta. 8 maja w otoczonym przez Niemców bunkrze przy ulicy Miłej przywódca powstania Mordechaj Anielewicz i grupa kilkudziesięciu ŻOB-owcó odebrali sobie życie.Nielicznym bojowcom udało się wydostać kanałami z płonącego getta. Jednym z nich był ostatni dowódca ŻOB Marek Edelman. Za symboliczną datę zakończenia powstania uznaje się 16 maja 1943 r., gdy Niemcy wysadzili Wielką Synagogę na Tłomackiem. Getto Warszawskie przestało istnieć.Żonkile związane są z postacią Marka Edelmana ostatniego przywódcy Żydowskiego Organizacji Bojowej. W każdą rocznicę powstania składał on pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie bukiet żółtych kwiatów, często były to właśnie żonkile.

Pamiętajmy o bohaterach z 1943 r., którzy są częścią naszej wspólnej historii.

AKCJA SPOŁECZNO – EDUKACYJNA "ŻONKILE"
• Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Kwitną w tym samym czasie, gdy obchodzona jest rocznica Powstania w Getcie Warszawskim.
• Celem akcji jest przywrócenie pamięci o Powstaniu w Getcie Warszawskim, aby pamięć o Powstaniu była jednym z elementów kształtujących tożsamość młodego pokolenia.
• Celem akcji jest również budowanie wspólnej świadomości historycznej Polaków i Żydów.

Tę akcję kontynuuje Muzeum POLIN rozdając podczas obchodów 76 rocznicy POWSTANIA W GETTCIE WARSZAWSKIM tysiące papierowych kwiatów.

Akcja „ŻONKILE” zorganizowana została wspólnie przez bibliotekę szkolną i pedagoga szkolnego. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie akcji „Żonkile” byli nauczyciele: Karolina Brzeziecka- Leśniewicz i Joanna Kubiak – Włodarczyk.

Do artykułu wykorzystano materiały ze strony internetowej: https://www.polin.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach