© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kompleks budynków szkolnych położony jest na terenie pięknego parku. Uczniowie, nauczyciele oraz goście odwiedzający naszą szkołę mogą podziwiać rozmaite gatunki drzew i roślin rosnących w parku, a także XIX - wieczny dworek budzący zainteresowanie konserwatorów zabytków.

 Szkoła posiada wieloletnią tradycję i gwarantuje wysoki poziom nauczania. Pracują w niej wybitni nauczyciele - wychowawcy. Młodzież ma doskonałe warunki, aby zdobywać umiejętności obsługi komputera gdyż pracownie szkolne są wyposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do Internetu o szybkości ponad 40Mb/sek.

Ponadto młodzież może uczyć się języków obcych tj. języka angielskiego i rosyjskiego. Może również uzyskać uprawnienia w zakresie:

- prawa jazdy na ciągnik i samochód (kategorie B i T)

- usług gastronomicznych

    Wiedzę praktyczną nasi uczniowie zdobywają w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych z nowoczesnym parkiem maszynowym a także w doskonale przygotowanych pracowniach.  Podczas praktyk młodzież poznaje specyfikę pracy w gospodarstwach indywidualnych i instytucjach związanych rolnictwem i gospodarką żywnościową.

Uczniowie naszej szkoły podwyższają swoje umiejętności także dzięki praktykom zagranicznym.

Szkoła podjęła w ramach programów "Pauci", "Socrates", "Leonardo Da Vinci", Erasmus+ współpracę ze szkołami nie tylko rolniczymi z Francji, Niemiec, Czech,  Węgier, Bułgarii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Rumunii oraz bardzo ożywiła kontakty ze szkołą w Równem na Ukrainie. Dzięki tak szerokiej współpracy możliwe są systematyczne wizyty naszej młodzieży w różnych krajach Europy, nawiązywanie przyjaźni i poznawanie codzienności życia innych narodów. (więcej szczegółów na temat wizyt zagranicznych można znaleźć przeglądając aktualności)

Szkoła dba o przyjemne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu przez swoich wychowanków. Daje możliwość uczestnictwa w Szkolnym Zespole Pieśni i Tańca, w zajęciach sportowych (piłka siatkowa, koszykowa, lekkoatletyka, pływanie, podnoszenie ciężarów), organizuje obozy sportowe, koncerty muzyki poważnej, wyjazdy na Międzynarodowe Targi Poznańskie, wyjazdy do łódzkich teatrów.

Każdego roku młodzież ZSCKR w Sędziejowicach bierze udział w ogólnopolskich imprezach turystycznych.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą także w olimpiadach. Zajmują czołowe miejsca w Olimpiadzie Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych i innych konkursach.

Uczniom zamiejscowym ZSR w Sędziejowicach oferuje zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, który znajduje się w budynku przylegającym do szkoły. W internacie panują dobre warunki do nauki pozalekcyjnej i wypoczynku. Uczniowie mieszkają w przytulnych pokojach 3,4 - osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym

Położenie miejscowości Sędziejowice przy trasie Łódź - Wieluń zapewnia dogodne połączenie komunikacyjne z wieloma miejscowościami.

 Szkoła Rolnicza w Sędziejowicach jest organizatorem obozów sportowych, kondycyjnych i innych form doskonalenia sportowego. Zapraszamy kluby sportowe z całej Polski do współpracy z naszą placówką.

Szkoła również oferuje usługi cateringowe na terenie powiatu łaskiego i ościennych. Systematycznie korzystają z naszego doświadczenia urzędy i przedsiębiorstwa.

 Naszą ambicją jest zapewnienie uczniom profesjonalnego przygotowania w szerokim zakresie oraz zapewnienie wysokiego poziomu wykształcenia ogólnego.

Chcemy, aby kończący naszą szkołę młodzi ludzie byli solidnie przygotowani do zmieniającego się ciągle rynku pracy.


Kilka słów o Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego  w Sędziejowicach