Kilka słów o Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego  w Sędziejowicach

Kompleks budynków szkolnych położony jest na terenie pięknego parku. Uczniowie, nauczyciele oraz goście odwiedzający naszą szkołę mogą podziwiać rozmaite gatunki drzew i roślin rosnących w parku, a także XIX - wieczny dworek budzący zainteresowanie konserwatorów zabytków.

 Szkoła posiada wieloletnią tradycję i gwarantuje wysoki poziom nauczania. Pracują w niej wybitni nauczyciele - wychowawcy. Młodzież ma doskonałe warunki, aby zdobywać umiejętności obsługi komputera gdyż pracownie szkolne są wyposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do Internetu o szybkości ponad 40Mb/sek.

Ponadto młodzież może uczyć się języków obcych tj. języka angielskiego i rosyjskiego. Może również uzyskać uprawnienia w zakresie:

- prawa jazdy na ciągnik i samochód (kategorie B i T)

- usług gastronomicznych

    Wiedzę praktyczną nasi uczniowie zdobywają w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych z nowoczesnym parkiem maszynowym a także w doskonale przygotowanych pracowniach.  Podczas praktyk młodzież poznaje specyfikę pracy w gospodarstwach indywidualnych i instytucjach związanych rolnictwem i gospodarką żywnościową.

Uczniowie naszej szkoły podwyższają swoje umiejętności także dzięki praktykom zagranicznym.

Szkoła podjęła w ramach programów "Pauci", "Socrates", "Leonardo Da Vinci", Erasmus+ współpracę ze szkołami nie tylko rolniczymi z Francji, Niemiec, Czech,  Węgier, Bułgarii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Rumunii oraz bardzo ożywiła kontakty ze szkołą w Równem na Ukrainie. Dzięki tak szerokiej współpracy możliwe są systematyczne wizyty naszej młodzieży w różnych krajach Europy, nawiązywanie przyjaźni i poznawanie codzienności życia innych narodów. (więcej szczegółów na temat wizyt zagranicznych można znaleźć przeglądając aktualności)

Szkoła dba o przyjemne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu przez swoich wychowanków. Daje możliwość uczestnictwa w Szkolnym Zespole Pieśni i Tańca, w zajęciach sportowych (piłka siatkowa, koszykowa, lekkoatletyka, pływanie, podnoszenie ciężarów), organizuje obozy sportowe, koncerty muzyki poważnej, wyjazdy na Międzynarodowe Targi Poznańskie, wyjazdy do łódzkich teatrów.

Każdego roku młodzież ZSCKR w Sędziejowicach bierze udział w ogólnopolskich imprezach turystycznych.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą także w olimpiadach. Zajmują czołowe miejsca w Olimpiadzie Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych i innych konkursach.

Uczniom zamiejscowym ZSR w Sędziejowicach oferuje zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, który znajduje się w budynku przylegającym do szkoły. W internacie panują dobre warunki do nauki pozalekcyjnej i wypoczynku. Uczniowie mieszkają w przytulnych pokojach 3,4 - osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym

Położenie miejscowości Sędziejowice przy trasie Łódź - Wieluń zapewnia dogodne połączenie komunikacyjne z wieloma miejscowościami.

 Szkoła Rolnicza w Sędziejowicach jest organizatorem obozów sportowych, kondycyjnych i innych form doskonalenia sportowego. Zapraszamy kluby sportowe z całej Polski do współpracy z naszą placówką.

Szkoła również oferuje usługi cateringowe na terenie powiatu łaskiego i ościennych. Systematycznie korzystają z naszego doświadczenia urzędy i przedsiębiorstwa.

 Naszą ambicją jest zapewnienie uczniom profesjonalnego przygotowania w szerokim zakresie oraz zapewnienie wysokiego poziomu wykształcenia ogólnego.

Chcemy, aby kończący naszą szkołę młodzi ludzie byli solidnie przygotowani do zmieniającego się ciągle rynku pracy.


Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach