Dzięki współpracy z zagranicą młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach ma możliwość zwiedzić takie kraje jak: Czechy, Ukraina, Niemcy, Francja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Włochy, Wielka Brytania, Portugalia czy Hiszpania. Już wielokrotnie dokonywaliśmy wymiany młodzieży z tymi krajami a możliwości wyjazdu, dzięki sponsorom i środkom z UE mają również mniej zamożni uczniowie.

 Szkoła nasza współpracuje z organizacją brytyjską organizacją szkoleniową Tellus Education Group i organizuje także praktyki od kilku już lat. Współpraca w ramach europejskiego programu "Socrates-Comenius" z francuską szkołą rolniczą "Lycee, Techn. Agricol" z Vesoul owocuje systematyczną wymianą młodzieży z obydwu krajów. Nasi uczniowie zwiedzają Francję, bawią się z francuską młodzieżą, rozgrywają mecze sportowe, a nawet uczestniczyli w lekcjach języków obcych. Rozwija się współpraca z Ukrainą, ze Szkołą Zawodową nr 1 w Równem. Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość zwiedzenia pięknej Pragi i pięknych regionów Ukrainy. Zwłaszcza te ostatnie miejsca przypadły wszystkim do serca. W latach 2005 - 2007 nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Bors na terytorium Rumunii oraz ze szkołą w węgierskim Szecseny.

Dzięki programowi Leonadro da Vinci oraz Erasmus+ nasi uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w Bułgarii nad morzem Czarnym (Sozopol) oraz w słonecznej Hiszpanii (Walencja) i pięknym Rzymie, w Plymouth w Wielkiej Brytanii, w Portugalii (Barcelos) i Turynie.....

Z doświadczenia wiemy, że wymiana uczniów i współpraca szkół zawsze owocuje w przyszłości nawiązywaniem znajomości a nawet przyjaźni. Wybierając Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach z pewnością będziecie zwiedzać Europę nie z okien turystycznego autokaru, lecz poznacie jej rejony i mieszkańców takimi jakimi są naprawdę. Nie ma bowiem ucznia naszej szkoły, który nie odwiedziłby Portugalii, Francji, Ukrainy, Węgier, Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Słowacji czy Niemiec.

Nasza szkoła w Europie - staże i projekty europejskie

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach