© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Nasza szkoła w Europie - staże i projekty europejskie

   Dzięki współpracy z zagranicą młodzież Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach ma możliwość zwiedzić takie kraje jak: Czechy, Ukraina, Niemcy, Francja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Włochy, Wielka Brytania, Portugalia czy Hiszpania. Już wielokrotnie dokonywaliśmy wymiany młodzieży z tymi krajami a możliwości wyjazdu, dzięki sponsorom i środkom z UE mają również mniej zamożni uczniowie.

 Szkoła nasza współpracuje z organizacją brytyjską organizacją szkoleniową Tellus Education Group i organizuje także praktyki od kilku już lat. Współpraca w ramach europejskiego programu "Socrates-Comenius" z francuską szkołą rolniczą "Lycee, Techn. Agricol" z Vesoul owocuje systematyczną wymianą młodzieży z obydwu krajów. Nasi uczniowie zwiedzają Francję, bawią się z francuską młodzieżą, rozgrywają mecze sportowe, a nawet uczestniczyli w lekcjach języków obcych. Rozwija się współpraca z Ukrainą, ze Szkołą Zawodową nr 1 w Równem. Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość zwiedzenia pięknej Pragi i pięknych regionów Ukrainy. Zwłaszcza te ostatnie miejsca przypadły wszystkim do serca. W latach 2005 - 2007 nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Bors na terytorium Rumunii oraz ze szkołą w węgierskim Szecseny.

Dzięki programowi Leonadro da Vinci oraz Erasmus+ nasi uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w Bułgarii nad morzem Czarnym (Sozopol) oraz w słonecznej Hiszpanii (Walencja) i pięknym Rzymie, w Plymouth w Wielkiej Brytanii, w Portugalii (Barcelos) i Turynie.....

Z doświadczenia wiemy, że wymiana uczniów i współpraca szkół zawsze owocuje w przyszłości nawiązywaniem znajomości a nawet przyjaźni. Wybierając Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach z pewnością będziecie zwiedzać Europę nie z okien turystycznego autokaru, lecz poznacie jej rejony i mieszkańców takimi jakimi są naprawdę. Nie ma bowiem ucznia naszej szkoły, który nie odwiedziłby Portugalii, Francji, Ukrainy, Węgier, Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Słowacji czy Niemiec.