Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego

98-160 Sędziejowice

Sędziejowice Kolonia 10

 

tel/fax:  (+48) 43 677-10-04

 

Sekretariat szkoły: sekretariat@zsrgrabski.pl

Dyrektor szkoły: dyrektor@zsrgrabski.pl

Wicedyrektor szkoły: wicedyrektor@zsrgrabski.pl

Kierownik Internatu: kierownik_internatu@zsrgrabski.pl

Biblioteka: biblioteka@zsrgrabski.pl

Pedagog szkolny: pedagog@zsrgrabski.pl

Internat szkoły: internat@zsrgrabski.pl

Administracja:

Główny księgowy: glowny_ksiegowy@zsrgrabski.pl

Referent ds. księgowości: m.marciniak@zsrgrabski.pl

Kadry: kadry@zsrgrabski.pl

Płace: place@zsrgrabski.pl

Kierownik gospodarczy: kierownik@zsrgrabski.pl

Kierownik szkolenia praktycznego: szkolenie@zsrgrabski.pl

Gospodarstwo szkolne: gospodarstwo@zsrgrabski.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: administrator@zsrgrabski.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w systemie ePUAP:

/ZSRSedziejowice/SkrytkaESP

lub

/ZSRSedziejowice/domyslna

Kontakt do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

 im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach