Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego

98-160 Sędziejowice

Sędziejowice Kolonia 10

 

tel:  (+48) 43 677-10-04

 

Sekretariat szkoły: sekretariat@zsckrsedziejowice.pl

Biblioteka: biblioteka@zsckrsedziejowice.pl

Pedagog szkolny: pedagog@zsckrsedziejowice.pl

Rzecznik praw: rzecznik.etyka@zsckrsedziejowice.pl

Fundusz socjalny: fundusz@zsckrsedziejowice.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: inspektor@myiod.pl

Pełnomocnik do spraw zgłaszania naruszeń: sygnal@zsckrsedziejowice.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w systemie ePUAP:

/ZSRSedziejowice/SkrytkaESP

lub

/ZSRSedziejowice/domyslna


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w mediach społecznościowych.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji kierowanej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Kontakt do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

 im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach