Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego

98-160 Sędziejowice

Sędziejowice Kolonia 10

 

tel/fax:  (+48) 43 677-10-04

 

Sekretariat szkoły: sekretariat@zsckrsedziejowice.pl

Dyrektor szkoły: dyrektor@zsckrsedziejowice.pl

Wicedyrektor szkoły: wicedyrektor@zsckrsedziejowice.pl

Kierownik Internatu: kierownik_internatu@zsckrsedziejowice.pl

Biblioteka: biblioteka@zsckrsedziejowice.pl

Pedagog szkolny: pedagog@zsckrsedziejowice.pl

Kierownik praktycznej nauki zawodu: szkolenie@zsckrsedziejowice.pl

 

Administracja:

Główny księgowy: glowny_ksiegowy@zsckrsedziejowice.pl

Specjalista ds. księgowości: m.marciniak@zsckrsedziejowice.pl

Kadry: kadry@zsckrsedziejowice.pl

Płace: place@zsckrsedziejowice.pl

Kierownik gospodarczy: kierownik@zsckrsedziejowice.pl

Intendent internatu: internat@zsckrsedziejowice.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych: zp@zsckrsedziejowice.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych: przetargi@zsckrsedziejowice.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych: sygnal@zsckrsedziejowice.pl

Referent ds. zamówień publicznych: zamówienia@zsckrsedziejowice.pl

Pomoc administracyjna: pomocadministracyjna@zsckrsedziejowice.pl

Fundusz socjalny: fundusz@zsckrsedziejowice.pl

Rzecznik praw: rzecznik.etyka@zsckrsedziejowice.pl

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w systemie ePUAP:

/ZSRSedziejowice/SkrytkaESP

lub

/ZSRSedziejowice/domyslna

Kontakt do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

 im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach