© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Technikum Weterynarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik weterynarii – jest to zawód dla ludzi z pasją, którzy swoją pracę traktują jako służbę w niesieniu pomocy zwierzętom. Jeśli kochasz zwierzęta, jesteś pracowity i lubisz wyzwania to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Podczas nauki w 5-letnim Technikum Weterynaryjnym uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:

- prowadzenia chowu, hodowli i inseminacji zwierząt gospodarskich

- wykonywania czynności z zakresu usług weterynaryjnych

- diagnozowania oraz profilaktyki chorób zwierząt gospodarskich i towarzyszących

- znajomości norm dobrostanu zwierząt w świetle obowiązujących przepisów prawnych

- prowadzenia dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym i unasienianiem

Przedmioty zawodowe w Technikum Weterynaryjnym to np. bezpieczeństwo i higiena pracy w weterynarii, anatomia i fizjologia zwierząt, chów zwierząt, rozród i inseminacja zwierząt, diagnostyka weterynaryjna, profilaktyka i leczenie chorób zwierząt, kontrola i nadzór weterynaryjny, język angielski zawodowy, przepisy ruchu drogowego, zajęcia praktyczne  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia

Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Podczas trwania nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe -  8 tygodni w cyklu kształcenia

W trakcie nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe:

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt – termin egzaminu:  w II półroczu klasy III

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych – termin egzaminu: w I półroczu kl. V

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje uprawnienia rolnicze.

Technik Weterynarii może pracować w następujących miejscach: w lecznicach i przychodniach dla zwierząt w charakterze pomocnika lekarza weterynarii, na fermach hodowlanych, w ogrodach zoologicznych, w laboratoriach weterynaryjnych, w zakładach hodowli i unasieniania zwierząt. Zdobyte wykształcenie pozwala na podjęcie pracy w organach inspekcji weterynaryjnej oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Technik weterynarii sprawdzi się również jako specjalista w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz kosmetycznych u zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Ponadto dyplom technika weterynarii umożliwia prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego.

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent Technikum Weterynaryjnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.