Technik weterynarii – jest to zawód dla ludzi z pasją, którzy swoją pracę traktują jako służbę w niesieniu pomocy zwierzętom. Jeśli kochasz zwierzęta, jesteś pracowity i lubisz wyzwania to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Podczas nauki w 5-letnim Technikum Weterynaryjnym uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:

- prowadzenia chowu, hodowli i inseminacji zwierząt gospodarskich

- wykonywania czynności z zakresu usług weterynaryjnych

- diagnozowania oraz profilaktyki chorób zwierząt gospodarskich i towarzyszących

- znajomości norm dobrostanu zwierząt w świetle obowiązujących przepisów prawnych

- prowadzenia dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym i unasienianiem

Przedmioty zawodowe w Technikum Weterynaryjnym to np. bezpieczeństwo i higiena pracy w weterynarii, anatomia i fizjologia zwierząt, chów zwierząt, rozród i inseminacja zwierząt, diagnostyka weterynaryjna, profilaktyka i leczenie chorób zwierząt, kontrola i nadzór weterynaryjny, język angielski zawodowy, przepisy ruchu drogowego, zajęcia praktyczne  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia / chemia

Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Podczas trwania nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe -  8 tygodni w cyklu kształcenia

W trakcie nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe:

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt – termin egzaminu:  w II półroczu klasy III

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych – termin egzaminu: w I półroczu kl. V

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje uprawnienia rolnicze.

Technik Weterynarii może pracować w następujących miejscach: w lecznicach i przychodniach dla zwierząt w charakterze pomocnika lekarza weterynarii, na fermach hodowlanych, w ogrodach zoologicznych, w laboratoriach weterynaryjnych, w zakładach hodowli i unasieniania zwierząt. Zdobyte wykształcenie pozwala na podjęcie pracy w organach inspekcji weterynaryjnej oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Technik weterynarii sprawdzi się również jako specjalista w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz kosmetycznych u zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Ponadto dyplom technika weterynarii umożliwia prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego.

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent Technikum Weterynaryjnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

 

Technikum Weterynarii

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach