kochaMY zwierzęta

Zostając technikiem weterynarii, połączysz pasję do zwierząt z możliwością pomocy i wpływania na ich zdrowie. Weterynaria to zawód pełen wyzwań, możliwości rozwoju, różnorodności, a przede wszystkim satysfakcji – satysfakcji z pomagania.
Jeśli marzysz o pracy, która ma znaczenie, weterynaria może być idealnym wyborem dla Ciebie. 
Wzrost liczby zwierząt domowych i hodowlanych oraz rosnące zainteresowanie ich zdrowiem sprawiają, że weterynarze są coraz bardziej potrzebni. Bez względu na to, jak bardzo technologia się rozwija, zawsze będzie zapotrzebowanie na weterynarzy, którzy będą dbać o zdrowie i dobrostan zwierząt.

Podczas nauki w 5-letnim Technikum Weterynaryjnym uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:
- prowadzenia chowu, hodowli i inseminacji zwierząt gospodarskich
- wykonywania czynności z zakresu usług weterynaryjnych
- diagnozowania oraz profilaktyki chorób zwierząt gospodarskich i towarzyszących
- znajomości norm dobrostanu zwierząt w świetle obowiązujących przepisów prawnych
- prowadzenia dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym i unasienianiem

Przedmioty zawodowe w Technikum Weterynaryjnym to np. bezpieczeństwo i higiena pracy w weterynarii, anatomia i fizjologia zwierząt, chów zwierząt, rozród i inseminacja zwierząt, diagnostyka weterynaryjna, profilaktyka i leczenie chorób zwierząt, kontrola i nadzór weterynaryjny, język angielski zawodowy, przepisy ruchu drogowego, zajęcia praktyczne  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia / chemia
Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki
Podczas trwania nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe -  8 tygodni w cyklu kształcenia.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe:
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt – termin egzaminu:  w II półroczu klasy III
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych – termin egzaminu: w I półroczu kl. V

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje uprawnienia rolnicze.
Technik Weterynarii może pracować w następujących miejscach: w lecznicach i przychodniach dla zwierząt w charakterze pomocnika lekarza weterynarii, na fermach hodowlanych, w ogrodach zoologicznych, w laboratoriach weterynaryjnych, w zakładach hodowli i unasieniania zwierząt. Zdobyte wykształcenie pozwala na podjęcie pracy w organach inspekcji weterynaryjnej oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Technik weterynarii sprawdzi się również jako specjalista w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz kosmetycznych u zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Ponadto dyplom technika weterynarii umożliwia prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego.

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent Technikum Weterynaryjnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

Technikum Weterynaryjne

Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach