© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Rolniczych

im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

 Skład Samorządu Uczniowskiego

Ewelina Kosakowicz - Przewodnicząca

Jakub Jachacz - Zastępca Przewodniczącego

Weronika Balon - Sekretarz

Edyta Celeban - Skarbnik

Opiekun Samorządu - mgr inż. Dorota Augustajtys
Zastępca opiekuna Samorządu - mgr Tomasz Sowjak

Regulamin Samorządu Szkolnego
Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach