Skład Samorządu Uczniowskiego


Aleksandra Marendziak - Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Amelia Radzioch - Wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Kinga Szczepaniak - Skarbnik Samorządu Uczniowskiego

Julia Rzepa  - Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Ewelina Mateusiak - Rzecznik do spraw uczniowskich

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Paulina Miszczak

Zastępca opiekuna Samorządu Uczniowskiego - mgr Tomasz Sowjak

 

Regulamin Samorządu Szkolnego
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Samorząd Uczniowski

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach