© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Samorząd Uczniowski

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

 Skład Samorządu Uczniowskiego


Oliwia Iwanowicz - Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego


Oliwia Nowak - Wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego


Jakub Wałęska - Skarbnik Samorządu Uczniowskiego


Mikołaj Cieślarek - Sekretarz Samorządu Uczniowskiego


Kacper Marczak - Rzecznik do spraw uczniowskich


Opiekun Samorządu - mgr inż. Dorota Augustajtys
Zastępca opiekuna Samorządu - mgr Tomasz Sowjak

Regulamin Samorządu Szkolnego
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach