XIX - wieczny dworek - jeden z obiektów ZSR w Sędziejowicach


W roku 2024 szkoła rolnicza w Sędziejowicach obchodzić będzie 100 lat swego istnienia. Jest ona najstarszą placówką tego typu w rejonie sieradzkim. Początki historii szkoły datuje się na rok 1920, kiedy to miejscowe kółko rolnicze wystąpiło z inicjatywą zorganizowania szkoły rolniczej na terenie majątku przejętego w roku 1918. W lutym 1921 roku, dzięki pomocy posła Henryka Wyrzykowskiego, delegaci wsi: Ignacy Gołębiewski i Franciszek Wolniak uzyskali zezwolenie władz na otwarcie szkoły. Dzięki temu od roku 1922 na terenie majątku ziemskiego rozpoczęto prowadzenie kursów rolniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park maszynowy sprzed lat - dziś eksponaty muzealne


Oficjalne otwarcie "Ludowej Szkoły Rolniczej" nastąpiło 15 listopada 1924 roku. W tymże roku rozpoczęto budowę gmachu szkoły na miejscu dawnej cerkwi. Przedsięwzięcie zakończono w roku 1927.Po wybuchu II Wojny Światowej obiekt przejęli okupanci. Zaraz po wyzwoleniu, bo już 4 marca 1945 roku, dzięki ofiarności pierwszych nauczycieli oraz mieszkańców wsi reaktywowano szkołę rolniczą. W rok później otwarto 3-letnie Męskie Gimnazjum Rolnicze, przemianowane w roku 1947 na Liceum Rolnicze a następnie na Technikum Rolnicze. W latach 1969/1970 odbyła się rekrutacja do Technikum Rolno-Łąkarskiego. W roku 1975 w Sędziejowicach powołano Zespół Szkół Rolniczych z czterema typami szkół, a w dwa lata później podjęta została inicjatywa rozbudowy szkoły. Inicjatywa ta jest nieodłącznie związana z osobą długoletniego dyrektora ZSR w Sędziejowicach - Wojciecha Kabzy.W wyniku zakończenia pierwszej części cyklu inwestycyjnego w roku 1981 oddano do użytku gmach dydaktyczny z 18 pracowniami, klubem i zapleczem oraz 20-rodzinny Dom Nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła, Internat i otoczenie szkoły

W roku 1990 wybudowano jedną z największych w regionie halę sportową i rozbudowano internat, wykonując tym samym następną część cyklu inwestycyjnego na terenie ZSR w Sędziejowicach. W roku 1994 Szkoła otrzymała imię Władysława Grabskiego.

Szkoła rolnicza w Sędziejowicach wykształciła i wychowała do dziś ponad 5000 absolwentów. Znaczna część z nich ukończyła studia wyższe. Spotykamy ich w całej Polsce wśród polityków, lekarzy, aktorów, dziennikarzy, księży, nauczycieli, naukowców i w wielu innych miejscach. Dziś, rolniczy charakter szkoły nadal jest podtrzymywany i kształci ona wysokiej klasy specjalistów z dziedziny rolnictwa, weterynarii czy pszczelarstwa przygotowując ich do funkcjonowania w zjednoczonej Europie.

W styczniu 2022 roku szkoła rolnicza w Sędziejowicach dołączyła do grona szkół resortowych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjmując nazwę Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach. Tym samym rozpoczął się nowy dynamiczny rozwój szkoły. 

Historia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 im. Władysława Grabskiego
w Sędziejowicach

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach