MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

00-918 Warszawa, Al. Szucha 25

tel: (022) 628-04-61

e-mail: informacja@men.gov.pl

www.men.gov.pl


ORGAN PROWADZĄCY

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

tel: +48 222 500 118

fax: +48 22 623 27 50

e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
adres ePUAP: /5s4i53wlll/SkrytkaESP

www.gov.pl/web/rolnictwo


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI

90-900 Łódź, Al. Kościuszki 120A

tel: (042) 637-70-55

e-mail: sekretariat@kuratorium.lava.pl

www.kuratorium.lodz.pl


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI DELEGATURA W SIERADZU

98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3

tel: (043) 822-50-35, 827-19-47

fax: (043) 822-52-95

www.kuratorium.lodz.pl/kuratorium/struktura/delegatura-sieradz/


OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w ŁODZI

90-312 Łódź,  Plac Zwycięstwa 2

tel: (042) 676-26-55; 57; 58.

fax: (042) 674-05-53

e-mail: komisja@komisja.pl

www.komisja.pl


Władze Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

 im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach