MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

ul. Aleja Jana Chrystiana Szucha 25

00-918 Warszawa

tel. 22 34 74 100

e-mail: kancelaria@mein.gov.pl

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka


 KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI

ul. Więckowskiego 33

90-734 Łódź

tel. 42 637 70 55

e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl

www.kuratorium.lodz.pl


DELEGATURA KURATORIUM OŚWIATYW ŁODZI Z SIEDZIBĄ W SIERADZU

Plac Wojewódzki 3

98-200 Sieradz

tel. 43 827 19 47, 43 822 79 27

fax: 43 822 52 95

e-mail: delegatura-si@kuratorium.lodz.pl

www.kuratorium.lodz.pl/kuratorium/struktura/delegatura-sieradz/


OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w ŁODZI

ul. Praussa 4

94-203 Łódź

telefony: 42 664-80-60, 42 664-80-50

fax: 042 634-91-54

e-mail: sekretariat@lodz.oke.gov.pl

www.lodz.oke.gov.pl

 


Władze Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

 im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach