© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Władze Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego
w Sędziejowicach


MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

00-918 Warszawa, Al. Szucha 25

tel: (022) 628-04-61

e-mail: informacja@men.gov.pl

www.men.gov.pl


ORGAN PROWADZĄCY

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

tel: +48 222 500 118

fax: +48 22 623 27 50

e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
adres ePUAP: /5s4i53wlll/SkrytkaESP

www.gov.pl/web/rolnictwo


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI

90-900 Łódź, Al. Kościuszki 120A

tel: (042) 637-70-55

e-mail: sekretariat@kuratorium.lava.pl

www.kuratorium.lodz.pl


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI DELEGATURA W SIERADZU

98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3

tel: (043) 822-50-35, 827-19-47

fax: (043) 822-52-95

www.kuratorium.lodz.pl/kuratorium/struktura/delegatura-sieradz/


OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w ŁODZI

90-312 Łódź,  Plac Zwycięstwa 2

tel: (042) 676-26-55; 57; 58.

fax: (042) 674-05-53

e-mail: komisja@komisja.pl

www.komisja.pl