© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Proponujemy kursy kwalifikacyjne w zawodach:
- rolnik
- technik rolnik
- technik agrobiznesu
- technik architektury krajobrazu
- kucharz
- technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Rolnik

Kwalifikacja: Prowadzenie produkcji rolniczej (ROL.04)

Czas trwania kursu: 3 semestry

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik Rolnik

Kwalifikacja: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (ROL.10)

Czas trwania kursu: 2 semestry

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu

Kwalifikacja: Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (OGR.03)

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

Kwalifikacja: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (OGR.04)

Czas trwania kursu: 2 semestry

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Kucharz

Kwalifikacja: Przygotowanie i wydawanie dań (HGT.02)

Czas trwania kursu: 3 semestry

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Kwalifikacja: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12)

Czas trwania kursu: 2 semestry

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik Agrobiznesu

Kwalifikacja: Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (ROL.05)

Czas trwania kursu: 2 semestry

ZAPISZ SIĘ NA KURS