© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Kursy kwalifikacyjne

Proponujemy kursy kwalifikacyjne w zawodach:
- rolnik
- technik rolnik
- technik agrobiznesu
- technik architektury krajobrazu
- kucharz
- technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Rolnik

Kwalifikacja: Prowadzenie produkcji rolniczej (ROL.04)

Czas trwania kursu: 3 semestry

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik Rolnik

Kwalifikacja: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (ROL.10)

Czas trwania kursu: 2 semestry

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu

Kwalifikacja: Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (OGR.03)

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

Kwalifikacja: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (OGR.04)

Czas trwania kursu: 2 semestry

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Kucharz

Kwalifikacja: Przygotowanie i wydawanie dań (HGT.02)

Czas trwania kursu: 3 semestry

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Kwalifikacja: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12)

Czas trwania kursu: 2 semestry

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik Agrobiznesu

Kwalifikacja: Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (ROL.05)

Czas trwania kursu: 2 semestry