Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Pszczelarz

Kwalifikacja: Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (ROL.03)

Czas trwania kursu: 3 semestry

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik Agrobiznesu

Kwalifikacja: Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (ROL.05)

Czas trwania kursu: 2 semestry

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu

Kwalifikacja: Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (OGR.03)

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

Kwalifikacja: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (OGR.04)

Czas trwania kursu: 2 semestry

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Rolnik

Kwalifikacja: Prowadzenie produkcji rolniczej (ROL.04)

Czas trwania kursu: 3 semestry

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych

Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach