Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Kursy kwalifikacyjne

Proponujemy kursy kwalifikacyjne w zawodach:
- rolnik
- technik rolnik
- technik agrobiznesu
- technik architektury krajobrazu
- kucharz
- technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Rolnik

Kwalifikacja: Prowadzenie produkcji rolniczej (R.03)

Czas trwania kursu: 3 semestry

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik Rolnik

Kwalifikacja: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (R.16)

Czas trwania kursu: 2 semestry

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu

Kwalifikacja: Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu (R.21)

Czas trwania kursu: 3 semestry

 

Kwalifikacja: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (R.22)

Czas trwania kursu: 3 semestry

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Kucharz

Kwalifikacja: Sporządzanie potraw i napojów (T.06)

Czas trwania kursu: 3 semestry

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Kwalifikacja: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15)

Czas trwania kursu: 2 semestry

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Informacja o terminach zajęć kursów kwalifikacyjnych

Informujemy, że w dniach 28 i 29 września 2019 od godziny 9:00 rozpoczynają się zajęcia grup R.03 semestr I i R.06 semestr I kursów kwalifikacyjnych.

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 zostaną uruchomione we wrześniu następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej

R.21 - projektowanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

T.06 - sporządzanie potraw i napojów

© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice