Ogrodnik to wymarzony zawód dla osób, którzy chcieliby  prowadzić uprawę warzyw, ziół i kwiatów oraz zakładać i prowadzić sady. To doskonała opcja dla osób ceniących sobie ciszę, kontakt z naturą i samodzielność na swoim stanowisku. To również znakomita możliwość produkcji żywności wysokiej jakości – warzywa, owoce i czerpania z tego satysfakcji.

Nauka zawodu ogrodnik trwa 3 lata.

Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik jest będzie przygotowany do wykonywania zadań z zakresu:
•    zakładania i prowadzenia upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych,
•    zakładania terenów zieleni,
•    wykonywania dekoracji roślinnych,
•    doboru gatunków i odmian roślin ogrodniczych do warunków klimatyczno-glebowych,
•    identyfikacji najważniejszych chorób, szkodników i chwastów roślin ogrodniczych oraz znajomości metod ich zapobiegania i zwalczania,
•    rozpoznawania gatunków i odmian roślin ogrodniczych oraz znajomości ich wymagań,
•    rozpoznania nawozów organicznych i mineralnych, znajomości ich wpływ na glebę i rośliny,
•    prowadzenia produkcji roślin sadowniczych, ozdobnych, warzywnych, przyprawowych
 i grzybów jadalnych.

W czasie nauki uczeń może uzyskać bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat. T.

Ogrodnik może pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni. Może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze

Cukiernik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stojący przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także zajęcia praktyczne u pracodawców. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do wykonywania tego zawodu, który szybko reaguje na zmieniającą się rzeczywistość.

Nauka zawodu cukiernik trwa 3 lata.

Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych i uzyskuje dyplom. 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie cukiernik będzie przygotowany do:
•    zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
•    sporządzanie półproduktów i gotowych wyrobów cukierniczych
•    obsługi maszyn i urządzeń do produkcji cukierniczej
•    dekorowanie wyrobów cukierniczych
•    utrzymania czystości w cukierni w trakcie produkcji i po skończeniu pracy
•    współpracy w zespole

Cukiernik znajdzie zatrudnienie w:
•    w zakładach cukierniczych produkujących wyroby karmelowe, czekoladowe, pieczywo cukiernicze trwałe,
•    w zakładach produkujących wyroby ciastkarskie,
•    w zakładach gastronomicznych produkujących ciasta, lody i desery,
•    może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Rolnik współcześnie to specjalista od uprawy roli i roślin oraz hodowli zwierząt. Jego działalność polega na produkcji płodów rolnych lub hodowli zwierząt użytkowych i sprzedaży oraz dostarczaniu ich konsumentom i branży spożywczo-przemysłowej. Dziś to też obsługa specjalistycznych maszyn w technologii 4.0

Nauka zawodu rolnik trwa 3 lata.

Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnika jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu:
•    wykonywania praz z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej
•    prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń w rolnictwie
•    prowadzeni sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich
•    organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
•    obliczania opłacalności produkcji rolniczej

W czasie nauki uczeń może uzyskać bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat. T

Kończąc branżową szkołę I stopnia w zawodzie rolnik zdobędziesz możliwość: 
•    przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi
•    korzystania ze środków finansowych UE
•    prowadzenia integrowanej produkcji
•    stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym
•    samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej
•    podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych

Szkoła Branżowa I Stopnia

Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach