Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Informacje o egzaminach maturalnych i zawodowych

Harmonogram egzaminów maturalnych w roku 2020.

Więcej informacji o egzaminach znajdziesz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

MATURA POPRAWKOWA 2020

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2020 r. (piątek) do godz.15:00 w sekretariacie szkoły należy wypełnić oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń/absolwent, który nie zdał jednego przedmiotu obowiązkowego.

Termin matury poprawkowej to 8.09.2020r

© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice