Pobierz wniosek o zakwaterowanie do internatu

Wpłaty za wyżywienie w internacie szkolnym należy dokonać na rachunek bankowy:

Narodowy Bank Polski  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sędziejowicach:


80 1010 1371 0024 5313 9134 0000

Pobierz wniosek o zakwaterowanie do internatu

INFORMACJE O INTERNACIE

Internat jest placówką zapewniającą miejsce zamieszkania dla młodzieży uczącej się w naszej szkole. Prowadząc szeroki wachlarz działań opiekuńczo – wychowawczych pomagamy wychowankom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zaadaptować się w nieznanym środowisku z daleka od rodziny.

Przyjęcie do internatu odbywa się na podstawie podania skierowanego do dyrekcji szkoły oraz po zawarciu umowy na pobyt w internacie od 1 września do końca danego roku szkolnego. Pobyt wychowanków w internacie trwa od niedzieli - godzina 19:00 do piątku -  godzina 16:00. W tym czasie młodzież ma zapewnioną całodobową opiekę nauczycieli wychowawców oraz całodzienne wyżywienie. Internat dysponuje własną stołówką. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 16,00 zł. Dni nieobecności dziecka w internacie są odliczane (powyżej 2 dni) od należności za następny miesiąc pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia do intendenta. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej można starać się o dofinansowanie wyżywienia przez wydział opieki społecznej swojego urzędu gminy. 
Oferujemy młodzieży dobre warunki zarówno do nauki jak i wypoczynku. Posiadamy pokój cichej nauki. 

Dbamy o różnorodność form spędzania czasu wolnego. Młodzież może korzystać z TV, stołu bilardowego oraz pingpongowego. Wspólnie z młodzieżą organizujemy wiele imprez okolicznościowych m.in. Dzień Chłopaka, andrzejki, mikołajki, walentynki. 
Tradycją internatu są wspólne kolacje wigilijne połączone ze śpiewaniem kolęd, składaniem życzeń i dzieleniem się opłatkiem

W internacie jest dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej.

Informacja dotycząca zameldowania osób mieszkających internacie ZSCKR
w Sędziejowicach

Rodzic, lub prawny opiekun ma obowiązek zameldowania dziecka na pobyt czasowy w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach. Do Urzędu należy zgłosić się z drukiem meldunku wypełnionym i potwierdzonym przez dyrektora szkoły. Stosowne druki będą dostępne w internacie po zakwaterowaniu ucznia. Uczniowie pełnoletni mogą meldować się samodzielnie.

Do zgłoszenia pobytu czasowego konieczne są dowody tożsamości rodzica/prawnego opiekuna oraz meldowanego ucznia bądź skrócony odpis aktu urodzenia ucznia i potwierdzenie stałego adresu zamieszkania. Obowiązku zameldowania należy dopełnić w pierwszym tygodniu września.

Nasz internat

Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach