© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Nasz internat

Informacja dotycząca zameldowania osób mieszkających internacie ZSR
w Sędziejowicach

Rodzic, lub prawny opiekun ma obowiązek zameldowania dziecka na pobyt czasowy w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach. Do Urzędu należy zgłosić się z drukiem meldunku wypełnionym i potwierdzonym przez dyrektora szkoły. Stosowne druki będą dostępne w internacie po zakwaterowaniu ucznia. Uczniowie pełnoletni mogą meldować się samodzielnie.

Do zgłoszenia pobytu czasowego konieczne są dowody tożsamości rodzica/prawnego opiekuna oraz meldowanego ucznia bądź skrócony odpis aktu urodzenia ucznia i potwierdzenie stałego adresu zamieszkania.Obowiązku zameldowania należy dopełnić w pierwszym tygodniu września.

INFORMACJE O INTERNACIE

Internat jest placówką zapewniającą miejsce zamieszkania dla młodzieży uczącej się w naszej szkole. Prowadząc szeroki wachlarz działań opiekuńczo – wychowawczych pomagamy wychowankom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zaadaptować się w nieznanym środowisku z daleka od rodziny.

Przyjęcie do internatu odbywa się na podstawie podania skierowanego do dyrekcji szkoły oraz po zawarciu umowy na pobyt w internacie od 1 września do 30 czerwca każdego roku. Pobyt wychowanków w internacie trwa od poniedziałku godziny 7:00 do piątku godziny 15:00. W tym czasie młodzież ma zapewnioną całodobową opiekę nauczycieli wychowawców oraz całodzienne wyżywienie. Internat dysponuje własną stołówką. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9,00. Dni nieobecności dziecka w internacie są odliczane (powyżej 2 dni) od należności za następny miesiąc pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia i zwrotu kartek żywieniowych. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej można starać się o dofinansowanie wyżywienia przez wydział Opieki Społecznej swojego urzędu Gminy. Młodzieży oferujemy dobre warunki zarówno do nauki jak i wypoczynku. Posiadamy pokój cichej nauki. Jest możliwość skorzystania z konsultacji z nauczycielami uczącymi matematyki, historii oraz geografii.

Dbamy o różnorodność form spędzania czasu wolnego. Młodzież może korzystać z TV, stołu bilardowego oraz pingpongowego. Stałymi formami spędzania czasu wolnego są cotygodniowe zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli na sali gimnastycznej. Wspólnie z młodzieżą organizujemy wiele imprez okolicznościowych m.in. Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, oraz pożegnanie maturzystów. Tradycją internatu są „Otrzęsiny” klas I zakończone dyskoteką oraz wspólne kolacje wigilijne połączone ze śpiewaniem kolęd, składaniem życzeń i dzieleniem się opłatkiem.

W internacie jest dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej.

Zajęcia dla młodzieży z samoobrony

Celem prezentowanych zajęć jest zwiększenie poprawy zdrowia, oraz ogólnego samopoczucia, nauka kompletnego i skutecznego systemu obrony, zwiększenie pewności siebie i wiary we własne możliwości, wszechstronne rozwijanie sprawności fizycznej, zwiększenie koncentracji. Na zajęciach młodzież poznaje podstawowe techniki walki wręcz takich sztuk walki jak karate, kyokushin, san–shou, Muay- Thai oraz gropingu.

Pobierz wniosek o zakwaterowanie do internatu

Wpłaty za wyżywienie w internacie szkolnym należy dokoać na rachunek bankowy Rady Rodziców Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach:

92 9279 0007 0050 8199 2000 0010

Wpłaty za czesne należy dokonać na rachunek bankowy szkoły:

66 9263 0000 0532 3261 2005 0001

Pobierz wniosek o zakwaterowanie do internatu