Pobierz wniosek o zakwaterowanie do internatu

Wpłaty za wyżywienie w internacie szkolnym należy dokonać na rachunek bankowy Rady Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sędziejowicach:

80 1010 1371 0024 5313 9134 0000

Wpłaty za czesne należy dokonać na rachunek bankowy szkoły:

66 9263 0000 0532 3261 2005 0001

Pobierz wniosek o zakwaterowanie do internatu

Zajęcia dla młodzieży z samoobrony

Celem prezentowanych zajęć jest zwiększenie poprawy zdrowia, oraz ogólnego samopoczucia, nauka kompletnego i skutecznego systemu obrony, zwiększenie pewności siebie i wiary we własne możliwości, wszechstronne rozwijanie sprawności fizycznej, zwiększenie koncentracji. Na zajęciach młodzież poznaje podstawowe techniki walki wręcz takich sztuk walki jak karate, kyokushin, san–shou, Muay- Thai oraz gropingu.

INFORMACJE O INTERNACIE

Internat jest placówką zapewniającą miejsce zamieszkania dla młodzieży uczącej się w naszej szkole. Prowadząc szeroki wachlarz działań opiekuńczo – wychowawczych pomagamy wychowankom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zaadaptować się w nieznanym środowisku z daleka od rodziny.

Przyjęcie do internatu odbywa się na podstawie podania skierowanego do dyrekcji szkoły oraz po zawarciu umowy na pobyt w internacie od 1 września do 30 czerwca każdego roku. Pobyt wychowanków w internacie trwa od poniedziałku godziny 7:00 do piątku godziny 15:00. W tym czasie młodzież ma zapewnioną całodobową opiekę nauczycieli wychowawców oraz całodzienne wyżywienie. Internat dysponuje własną stołówką. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 16,00 zł. Dni nieobecności dziecka w internacie są odliczane (powyżej 2 dni) od należności za następny miesiąc pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia i zwrotu kartek żywieniowych. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej można starać się o dofinansowanie wyżywienia przez wydział Opieki Społecznej swojego urzędu Gminy. Młodzieży oferujemy dobre warunki zarówno do nauki jak i wypoczynku. Posiadamy pokój cichej nauki. Jest możliwość skorzystania z konsultacji z nauczycielami uczącymi matematyki, historii oraz geografii.

Dbamy o różnorodność form spędzania czasu wolnego. Młodzież może korzystać z TV, stołu bilardowego oraz pingpongowego. Stałymi formami spędzania czasu wolnego są cotygodniowe zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli na sali gimnastycznej. Wspólnie z młodzieżą organizujemy wiele imprez okolicznościowych m.in. Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, oraz pożegnanie maturzystów. Tradycją internatu są „Otrzęsiny” klas I zakończone dyskoteką oraz wspólne kolacje wigilijne połączone ze śpiewaniem kolęd, składaniem życzeń i dzieleniem się opłatkiem.

W internacie jest dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej.

Informacja dotycząca zameldowania osób mieszkających internacie ZSCKR
w Sędziejowicach

Rodzic, lub prawny opiekun ma obowiązek zameldowania dziecka na pobyt czasowy w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach. Do Urzędu należy zgłosić się z drukiem meldunku wypełnionym i potwierdzonym przez dyrektora szkoły. Stosowne druki będą dostępne w internacie po zakwaterowaniu ucznia. Uczniowie pełnoletni mogą meldować się samodzielnie.

Do zgłoszenia pobytu czasowego konieczne są dowody tożsamości rodzica/prawnego opiekuna oraz meldowanego ucznia bądź skrócony odpis aktu urodzenia ucznia i potwierdzenie stałego adresu zamieszkania. Obowiązku zameldowania należy dopełnić w pierwszym tygodniu września.

Nasz internat

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach