Kadra Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

mgr BEATA MAGDZIAK - DYREKTOR SZKOŁY  

mgr KATARZYNA KASPRZYCKA - WICEDYREKTOR SZKOŁY

Piotr Bendkowski mgr PIOTR BENDKOWSKI     

mgr LIDIA HACHULSKA-JĘDRASZEK

mgr EWA WOJTCZAK

 mgr MAGDALENA KRYSTYNIAK           

mgr inż. MARLENA DYMIŃSKA   

mgr inż. MARTA KOPYTOWSKA

mgr ELŻBIETA WITCZAK  

mgr inż. DOROTA AUGUSTAJTYS  

 mgr MAGDALENA KIDAWSKA             

mgr AGNIESZKA ZIMNY    

mgr WIOLETTA ZIĘTERSKA  

mgr TOMASZ SOWJAK
mgr JAROSŁAW TRZUSKOWSKI

mgr inż. SZYMON BOBROWSKI  

mgr ROBERT STANKIEWICZ

mgr TOMASZ SZYMAŃSKI
mgr MAGDALENA PASOWSKA   
 MAGDALENA IWANOWSKA

mgr inż. MARTA CIAPCZYŃSKA   

 mgr JERZY SOWA 

 mgr PAULINA MISZCZAK

 mgr EWA-MARCINIAK KULKA 

 mgr ANNA KOWALCZYK

 mgr MAREK KIDAWSKI

 mgr ŁUKASZ KACZMAREK

 mgr IZABELA JĘRZEJEWSKA

 mgr DARIUSZ GRADOWSKI

 mgr KATARZYNA DĄBROWSKA

 mgr EWA CZŁAPIŃSKA

 mgr MATEUSZ BOJKOWSKI

 mgr ARTUR BIAŁEK

 mgr DOMINIK BEDNARKIEWICZ

 

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach