Szkoła Branżowa I  STOPNIA
w zawodzie cukiernik

Szkoła Branżowa I  STOPNIA
w zawodzie ogrodnik

Szkoła Branżowa I  STOPNIA
w zawodzie rolnik

Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Technikum Weterynaryjne

Technikum Agrobiznesu

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Rolnicze

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

UWAGA!

Jeśli chcesz zapisać się do naszej szkoły z pominięciem elektronicznego systemu naboru po prostu pobierz ten wniosek, wydrukuj go, wypełnij i przynieś do naszej szkoły.


REGULAMIN SZKOLNEJ  KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach