Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sędziejowicach.

adres bezpośredni na BIP ZSCKR w Sędziejowicach: https://zsrgrabski.bip.gov.pl/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2023/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2023.html


Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę wraz z rozładunkiem opału w postaci PELLETU drzewnego.

Pobierz zapytanie ofertowe.

Data publikacji: 03.01.2022

Informacja o wyborze oferty na dostawę z rozładunkiem opału w postaci pelletu drzewnego:

Pobierz informację.

Data publikacji: 17.01.2022


Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę wraz z rozładunkiem opału w postaci PELLETU drzewnego.

Pobierz zapytanie ofertowe.

Pobierz druk oferty.

Komisja przetargowa.

Data publikacji: 13.08.2021

Informacja o wyborze oferty na dostawę z rozładunkiem opału w postaci pelletu drzewnego:

Pobierz informację.

Data publikacji: 01.09.2021


 

Przetargi i zapytania ofertowe

Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach