© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, myślących nie tylko o zdrowym, ale i smacznym odżywianiu.

Podczas nauki w 5-letnim Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:

- planowania i oceny jakości żywienia

- układania jadłospisów oraz oceny ich wartości odżywczej i energetycznej

- planowania żywienia dietetycznego w zależności od jednostki chorobowej

 - sporządzania potraw i napojów kuchni świata

- prowadzenia małej gastronomii

- korzystania z programów komputerowych stosowanych w gastronomii

- organizowania i obsługi przyjęć okolicznościowych

- kalkulowania kosztów prowadzenia działalności i organizowanych przyjęć

Przedmioty zawodowe w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych to np. technologia gastronomiczna, zasady żywienia, usługi gastronomiczne, język angielski zawodowy, wyposażenie zakładów gastronomicznych, pracownia obsługi konsumenta, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka

Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Podczas trwania nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe -  8 tygodni w cyklu kształcenia.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe:

HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań (przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza) – termin egzaminu: po klasie III

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych) – termin egzaminu: po pierwszym półroczu kl. V

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako: szef kuchni w restauracjach, hotelach, pensjonatach, itp., kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych, menedżer zakładu gastronomicznego,  organizator imprez okolicznościowych, organizator usług cateringowych,  doradca w zakresie prawidłowego żywienia lub  prowadzić własną działalność gastronomiczną.

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

...::: Kliknij tutaj i zapisz się do Technikum Żywienie i Usług Gastronomicznych:::...

Zobacz jak wyglądał staż w Portugalii w roku 2016...