Zobacz jak wyglądał staż w Portugalii w roku 2016...

  

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, myślących nie tylko o zdrowym, ale i smacznym odżywianiu.

Podczas nauki w 5-letnim Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:

- planowania i oceny jakości żywienia

- układania jadłospisów oraz oceny ich wartości odżywczej i energetycznej

- planowania żywienia dietetycznego w zależności od jednostki chorobowej

 - sporządzania potraw i napojów kuchni świata

- prowadzenia małej gastronomii

- korzystania z programów komputerowych stosowanych w gastronomii

- organizowania i obsługi przyjęć okolicznościowych

- kalkulowania kosztów prowadzenia działalności i organizowanych przyjęć

Przedmioty zawodowe w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych to np. technologia gastronomiczna, zasady żywienia, usługi gastronomiczne, język angielski zawodowy, wyposażenie zakładów gastronomicznych, pracownia obsługi konsumenta, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski / matematyka

Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Podczas trwania nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe -  8 tygodni w cyklu kształcenia.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe:

HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań (przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza) – termin egzaminu: po klasie III

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych) – termin egzaminu: po pierwszym półroczu kl. V

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako: szef kuchni w restauracjach, hotelach, pensjonatach, itp., kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych, menedżer zakładu gastronomicznego,  organizator imprez okolicznościowych, organizator usług cateringowych,  doradca w zakresie prawidłowego żywienia lub  prowadzić własną działalność gastronomiczną.

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach