Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

04 grudnia 2018

„Kultura bezpieczeństwa” w ZSR w Sędziejowicach.

Od roku szkolnego 2016/2017 uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie „Kultura bezpieczeństwa” organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Młodzież uczestniczy w szeregu wykładów na temat bezpieczeństwa pracy. W tym roku, oprócz zajęć prowadzonych przez nauczycieli, zaproponowaliśmy naszym podopiecznym udział w prelekcji Inspektora PIP.

29 listopada gościliśmy pana Inspektora PIP w Sieradzu Janusza Orzechowskiego, który w dwóch wykładach, przybliżył uczniom (klas trzecich i czwartych Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz klas trzecich i czwartych Technikum Rolniczego) zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Zawody, w których kształcą się nasi uczniowie obciążone są szeregiem zagrożeń a wiedza i doświadczenie prelegenta przełożyły się na ciekawą formę profilaktyki zawodowej.

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Oddział w Sieradzu

Pan Inspektor Janusz Orzechowski

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach oraz cała społeczność szkoły składają serdeczne podziękowania za przeprowadzenie prelekcji na temat bezpieczeństwa pracy dla uczniów klas trzecich i czwartych Technikum Rolniczego oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach