Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

13 grudnia 2019

Badaliśmy wodę gruntową

W dniu 5 grudnia uczniowie z klas I-IV Technikum Rolniczego uczestniczyli w zajęciach terenowych. Zostały pobrane próbki wody oraz zmierzony został poziom wód gruntowych w piezometrach. Następnie uczniowie zbadali wodę pod kątem zawartości związków azotu w wodzie gruntowej. Wyniki okazały się bardzo zaskakujące. W jednym piezometrze poziom stężenia azotu osiągnął 125 mg/l. Stanowi to ryzyko wystąpienia zjawiska eutrofizacji w okolicznym zbiorniku wodnym.

Zadania są realizowane w ramach projektu pt. ,,Racjonalna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Nasz projekt jest częścią projektu pn. "Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności" polegającym na zwiększaniu wiedzy i świadomości ekologicznej uczniów, który jest realizowany przez Fundację na Rzeczy rozwoju Polskiego Rolnictwa w partnerstwie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach