© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

3 marca 2020 r. uczniowie Technikum Rolniczego uczestniczyli w kolejnym etapie projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”.

Jest to wspólny projekt Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW) oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (ZPKWŁ) skoncentrowany na edukacji ekologicznej uczniów szkół, które kształcą przyszłych rolników.

Tym razem uczestnicy  projektu pobierali próbki gleb i badali zawartość azotanów oraz zakwaszenie gleby. Ponadto uczyli się praktycznego zastosowania odczynników pH i sporządzali roczne plany nawożenia gleby.

Realizowane przez nas zadanie ma na celu zmniejszyć zanieczyszczenie wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i zapobiegać dalszemu ich zanieczyszczeniu.

Opiekę nad realizacją projektu oraz działaniami grupy sprawuje Dorota Augustajtys przy wsparciu uczniów.

Badaliśmy zakwaszenie gleby

10 marca 2020

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach