© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

3 marca 2020 r. uczniowie Technikum Rolniczego uczestniczyli w kolejnym etapie projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”.

Jest to wspólny projekt Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW) oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (ZPKWŁ) skoncentrowany na edukacji ekologicznej uczniów szkół, które kształcą przyszłych rolników.

Tym razem uczestnicy  projektu pobierali próbki gleb i badali zawartość azotanów oraz zakwaszenie gleby. Ponadto uczyli się praktycznego zastosowania odczynników pH i sporządzali roczne plany nawożenia gleby.

Realizowane przez nas zadanie ma na celu zmniejszyć zanieczyszczenie wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i zapobiegać dalszemu ich zanieczyszczeniu.

Opiekę nad realizacją projektu oraz działaniami grupy sprawuje Dorota Augustajtys przy wsparciu uczniów.

Badaliśmy zakwaszenie gleby

10 marca 2020

Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy