Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

29 kwietnia 2024

Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie

W dniu 18 kwietnia 2024 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu z zakresu BHP w rolnictwie organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Szkolenie przeprowadziła pani Renata Łaptuta z oddziału KRUS w Łasku. Dodatkowo po szkoleniu odbył się konkurs dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczniowie ZSCKR w Sędziejowicach osiągnęli w nim bardzo wysokie wyniki, przy czym trzech uczniów z kl. V TR uzyskało maksymalną liczbę punktów. Byli to Kacper Konieczny, Hubert Bartosik, Sebastian Urbaniak. Gratulujemy.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach