Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

16 grudnia 2018

Czas emerytury - czas odpoczynku

Życzymy Panu Kierownikowi bezstresowego życia na emeryturze!

Dziś  w Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach odbyła się wzruszająca  uroczystość – pożegnaliśmy odchodzącego na zasłużoną emeryturę  kierownika szkolenia praktycznego, Pana Wojciecha Przychodzkiego.

Pan Kierownik jest osobą szczególnie związaną z naszą szkołą, ponieważ jest jej absolwentem. Do tutejszego Technikum Rolniczego uczęszczał  w latach 1969-74, po czym ukończył studia na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Wiele lat pracował w Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie jako nauczyciel i wicedyrektor. Od 1 września 2004 roku był zatrudniony w naszej szkole na stanowisku kierownika szkolenia praktycznego. Jak łatwo zauważyć, całe życie zawodowe Pana Przychodzkiego związane było z oświatą, w tym w dużej mierze z Zespołem Szkół Rolniczych w Sędziejowicach.

Chociaż smutno nam rozstawać się z Panem Kierownikiem, to cieszymy się, że w końcu   będzie miał więcej czasu na życie rodzinne i rozwijanie zainteresowań. Panie Kierowniku, z całego serca dziękujemy za wszystkie wspólne lata i życzymy dużo zdrowia oraz bezstresowego życia na emeryturze.

                                      Społeczność Zespołu Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach