© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
Spotkanie z młodszym brygadierem Sławomirem Wągrowskim zostało zainicjowane przez pedagoga szkolnego, Panią Karolinę Brzeziecką-Leśniewicz.
Państwowa Straż Pożarna   prowadzi akcje  społeczna. Kampania edukacyjno-informacyjna o zasięgu ogólnokrajowym  "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". 
Strażacy przedstawili zagrożenia wynikające z obecności czadu. Zachęcali do zaopatrzenia gospodarstw domowych i montażu tzw. czujek wykrywających tlenek węgla. 
Przeprowadzili zajęcia warsztatowe z "Pierwszej pomocy". Pokazali na podstawie fantomów jak powinna przebiegać.
W zajęciach wzięli udział uczniowie klas I-IV ZSR w Sędziejowicach.

 

Czujka na straży bezpieczenstwa

01 lutego 2019

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach