Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

12 października 2018

Dnień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych 2018.

W piątek 12 października 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jak co roku uczniowie dziękowali nauczycielom i innym pracownikom szkoły za troskę i codzienny trud. Były kwiaty, życzenia i wiersze.

Z okazji Święta Edukacji przyznano także nagrody wyróżniającym się w pracy nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Nagrody otrzymali też uczniowie wyróżniający się w nauce.

Ważnym punktem piątkowej uroczystości było ślubowanie klas pierwszych – I Technikum Rolniczego i I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Zgodnie z rotą przysięgi pierwszoklasiści przyrzekali pomagać kolegom oraz bronić honoru szkoły i klasy. Aby stać się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły, musieli odpowiedzieć napytania dotyczące znajomości szkoły i nauczycieli , które przygotowali dla nich starsi koledzy. Odpowiedzi na pytania konkursowe poszły im znakomicie. Dopiero teraz są uczniami naszej szkoły na 100%.

 

Przygotowała: L. Hachulska-Jędraszek
Zdjęcia: Piotr Bendkowski

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach