Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

16 października 2023

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej - święto wszystkich pracowników oświaty. 
W naszej szkole odbył  się uroczysty apel z udziałem całej społeczności szkolnej. List gratulacyjny z życzeniami od Pana Roberta Telus - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odczytał na Gość Pan Piotr Stanisław Polak - Poseł na Sejm RP, a list Ministra Edukacji Narodowej  - Pani Renata Wągrowska - wicedyrektor Szkoły. Życzenia i kwiaty dla pedagogów i pracowników naszej placówki popłynęły ze strony uczniów,  rodziców i innych naszych gości na ręce Pani Dyrektor Beata Magdziak. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Piotr Polak - Poseł na Sejm RP, Pani Joanna Biegarczyk - Kierownik OT KRUS w Łasku, Pani Wanda Pogorzelska - Kierownik Sieradzkich Parków Krajobrazowych, Pan Maciej Pluta - przedstawiciel firmy Bromex, z którą nawiązaliśmy dobry kontakt, Pani Wyczółkowska - Gała - Przewodnicząca Rady Rodziców w naszej szkole, Zastępczyni Przewodniczącej Pani Magdalena Dziędziel a także Pani Renata Cieślarek, Pani Mecenas i Pan Inspektor Nadzoru w naszej placówce. 
Najważniejszym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. W asyście Sztandaru Szkoły pierwszoklasiści wypowiadając słowa roty, stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności.
Następnie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za miniony rok, wręczając przepiękne dyplomy uznania nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, którzy rzetelnie wypełniali swoje obowiązki oraz odznaczają się właściwą postawą w codziennej pracy. Otrzymanie dyplomu z życzeniami oznacza przyznanie satysfakcjonującej nagrody pieniężnej, która motywuje do dalszej pracy dla dobra szkoły. 
Nie obyło się bez kwiatów, uśmiechów i wyrazów wdzięczności za wysiłek i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z młodzieżą dla Pani Dyrektor. Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu, Pani  Ewa Marciniak-Kulka, podziękowała za jej pracę w imieniu  zgromadzonych, wzruszając wszystkich do łez, a Kierownik Internatu, Pani Magdalena Krystyniak, oraz Pan Kierownik, Marcin Nitecki, wręczyli Pani Dyrektor kosz z kwiatami.

Oprócz ciepłych słów, wierszy i pięknie wyśpiewanych piosenek, swój występ miał także nasz Szkolny Zespół Pieśni i Tańca "Sędziejowiczanie", który zaprezentował regionalny taniec sieradzki dziewcząt "z koszulami", wprawiając wszystkich w dobry nastrój.
Serdecznie dziękujemy młodzieży za wspaniały apel, kwiaty i życzenia;  gościom za  obecność, a  Dyrekcji, nauczycielom oraz  pracownikom szkoły za  pracę, którą każdy z Was wykonuje każdego dnia. To przecież  dzięki Wam nasza szkoła ma swój niepowtarzalny urok i atmosferę.


Tekst: Szkolne Kółko Redakcyjne
Zdjęcia: Ryszard Sierociński

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach