Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

14 października 2016

Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych

W czwartek 13 października 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Jak co roku uczniowie dziękowali nauczycielom i innym pracownikom szkoły za troskę i codzienny trud. Były kwiaty, życzenia, wiersze i piosenki od wychowanków.Święto Edukacji to także okazja do przyznania nagród wyróżniającym się w pracy nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi.W naszej szkole wręczono Nagrody Dyrektora i Nagrody Starosty Powiatu Łaskiego. Prestiżowymi Nagrodami Starosty uhonorowane zostały: Pani Katarzyna Kasprzycka – kierownik internatu i Pani Dorota Augustajtys – nauczycielka przedmiotów zawodowych w Technikum Rolniczym.Nagrody otrzymali też uczniowie wyróżniający się w nauce i działalności na rzecz szkoły.

Ważnym punktem czwartkowej uroczystości było ślubowanie klas pierwszych.Zgodnie z rotą przysięgi pierwszoklasiści ślubowali pomagać kolegom oraz bronić honoru szkoły i klasy. Zanim jednak stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły, musieli sprostać trudnym zadaniom postawionym im przez starszych kolegów. Wywiązali się z nich znakomicie. Dopiero teraz są uczniami na 100%.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach