Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

15 października 2021

Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych

W czwartek 14 października 2021 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczystość uświetnili swą obecnością przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji
i firm współpracujących z naszą szkołą.
Jak co roku uczniowie dziękowali nauczycielom i innym pracownikom szkoły za troskę
i codzienny trud. Były kwiaty, życzenia, piosenka oraz scenki z życia szkoły.
Przyznano także nagrody dyrekcji, wyróżniającym się w pracy nauczycielom oraz
pracownikom administracji i obsługi.
Nagrodzeni zostali też uczniowie biorący udział w I Konkursie Orki Siewnej oraz pracujący
społecznie na rzecz szkoły.
Ważnym punktem czwartkowej uroczystości było ślubowanie klas pierwszych: I Technikum
Rolniczego, I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technikum Architektury
Krajobrazu.
Pierwszoklasiści przyrzekali m.in. pomagać kolegom oraz bronić honoru szkoły i klasy. Teraz
są uczniami naszej szkoły na 100%.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach