Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

28 marca 2019

Dzień otwarty w Grabskim

W środę  27 marca 2019 r.  Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach z wielką przyjemnością gościł u siebie uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjów: z Sędziejowic, Zapolic, Widawy, Łasku, Ruśca i Łobudzic.

Wizyta odbyła się w ramach organizowanych co roku dni otwartych. W wydarzeniu wzięły  także udział władze Powiatu Łaskiego : Wicestarosta - pani Teresa Wesołowska wraz z radnymi wchodzącymi w skład Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Promocji i Sportu oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska – pani Małgorzata Mysur. 

Główna część imprezy przebiegała na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie poszczególnych kierunków wraz z nauczycielami przygotowali swoje przepiękne stoiska.

Prezentowały się takie kierunki jak:
- Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
- Technikum Rolnicze,
- Technikum Architektury Krajobrazu
- Technikum Agrobiznesu.

Były też stoiska  prezentujące szkolny internat i nauczanie języków obcych. Każde ze stoisk obsługiwane było przez uczniów naszej szkoły. Dodatkową atrakcję  stanowił pokaz sztuk walki w wykonaniu naszych uczniów.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mający przed sobą wybór szkoły  mieli niebywałą okazję  do zapoznania się ze specyfiką zawodów, w których kształci nasza szkoła, jak również mogli  zwiedzać pracownie, salę gimnastyczną, siłownię, bibliotekę, pokój nauczycielski, sekretariat i internat. Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tak interesującego programu należą się podziękowania. Impreza jak co roku była naprawdę udana. Uczniów kończących szkoły podstawowe i gimnazja  zachęcamy do podjęcia dalszej nauki w naszej szkole.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach