© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

28 września 2020r o godzinie 9:00 w sali Gminnego Ośrodka  Kultury w Sędziejowicach  odbyło się Gminne Forum na Rzecz Młodych pod nazwą:

(Czy) Równy Start w przyszłość?

Grupa młodzieży  z ZSR w Sędziejowicach wzięła udział w spotkaniu, podczas  którego starali wypracować odpowiedź  na pytanie czy młodzi ludzie z gminy wiejskiej mają taki sam start w przyszłość jak młodzież z miasta.

Tematem rozmów było odkrycie jakie marzenia i pragnienia mają młodzi ludzie, czego potrzebują by wyruszyć w dorosłe życie. Podczas gdy jedna grupa naszej młodzieży brała udział w dyskusji, druga przygotowywała  w szkolnej pracowni żywienia pyszne kanapki dla uczestników  spotkania. Do pracy zaangażowali się wybrani uczniowie kl. III i IV  Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod kierunkiem Marty Kopytowskiej i Marleny Dymińskiej.

Forum na Rzecz Młodych

28 września 2020

Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy