© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

W piątek 7 czerwca o godzinie 10:00 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach po raz pierwszy wzięli udział w ogólnopolskiej akcji pn. „Jak nie czytam, jak czytam”.

Przedsięwzięcie było skierowane do biblioteki szkolnej, dzięki której cała społeczność szkolna mogła cieszyć się uczestnictwem w akcji.

Celem tego działania było m.in.
- zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków i wykorzystanie masowej akcji do pokazania aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży;
- promocja czytania książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo;
- ułatwienie czytelnikom dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury;
- integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa;
- promocja biblioteki oraz podkreślanie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.
- pobicie rekordu w jednoczesnym czytaniu.

Akcja „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM” zorganizowana została wspólnie przez bibliotekę szkolną i pedagoga szkolnego.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego działania byli nauczyciele: Joanna Kubiak – Włodarczyk i Karolina Brzeziecka - Leśniewicz. Do artykułu częściowo wykorzystano materiały ze strony internetowej: https://czytamy.org

"Jak nie czytam, jak czytam"

07 czerwca 2019

Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy