Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

07 marca 2018

Kuchnie narodów Europy - Portugalia

Szkoła nasza jak żadna inna w powiecie i województwie łódzkim może poszczycić się tak wielkim sukcesem w pozyskiwaniu środków unijnych przeznaczonych na szkolenie naszych uczniów. Od roku 2005 opracowaliśmy 10 konkursowych projektów w ramach programu Leonardo Da Vinci i Erasmus+.

Dzięki programowi Leonardo da Vinci byliśmy już w Bułgarii, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech.

W roku 2016 przystąpiliśmy do konkursu w ramach programu ERASUMS+. I znowu sukces!

Tym razem odkrywaliśmy tajniki kuchni portugalskiej w uroczym mieście Barcelos.

PO CO TEN STAŻ CZYLI CELE PROJEKTUGŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Projekt zakłada wnikliwe zapoznanie się z kuchnią portugalską. Praktyki w lokalnych zakładach gastronomicznych umożliwią uczniom zdobycie następujących umiejętności zawodowych:

1) rozpoznawania surowców charakterystycznych dla kuchni portugalskiej

2) przygotowywania portugalskich potraw codziennych i okolicznościowych

3) konserwowania i przechowywania surowców, które nie występują w polskiej kuchni jako świeże

4) przyrządzania i podawania potraw z owoców morza, które są wyjątkowo mało znane w naszym kraju

5) stosowania ziół i przypraw miejscowych oraz orientalnych w potrawach innych regionów

6) użycia specjalistycznych sprzętów kuchni portugalskiej, które są niezbędne do obróbki specyficznych surowców

7) poznanie i stosowanie zasad planowania, organizowania i wykonywania prac związanych z pracą w restauracji

8) wykształcenie u uczestników umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z gastronomią i obsługą klienta poprzez praktykę na różnych stanowiskach pracy

9) posługiwanie się współczesnymi źródłami informacji, aby przygotować uczniów do samodzielnego zdobywania i wykorzystania wiedzy

10) udoskonalenie zawodowego języka zawodowego ( język angielski, portugalski podstawowy)

11) nabycie umiejętności stosowania zasad kultury i etyki w pracy zawodowej, przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz metod negocjacji warunków porozumienia.

CO DAJE UCZESTNIKOWI TAKI STAŻ?

Przewidujemy, że zostaną nabyte lub zwiększone:

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE:

- prawidłowa organizacja miejsca pracy w zależności od rodzaju prac

- praca w zespole

- obsługa maszyn i urządzeń gastronomicznych, również nietypowych

- podniesienie kwalifikacji zawodowych, wiedzy i umiejętności

- sprawniejsze posługiwanie się językiem angielskim i podstawami języka portugalskiego- rozpoznawanie surowców charakterystycznych dla kuchni portugalskiej

- przygotowywanie potraw kuchni portugalskiej codziennych i okolicznościowych- konserwacja i przechowywanie surowców, które nie występują w polskiej kuchni jako świeże

- przyrządzanie i podawanie potraw z owoców morza, które są wyjątkowo mało znane w naszym kraju

- stosowanie ziół i przypraw miejscowych oraz orientalnych w potrawach innych regionów- użycie specjalistycznych sprzętów kuchni portugalskiej, które są niezbędne do obróbki specyficznych surowców

UMIEJĘTNOŚCI PRATYCZNE:

- wypełniania formularzy, sporządzanie dokumentów pisanie CV i Listów Intencyjnych

- posługiwanie się mapami, przewodnikami i słownikami papierowymi ale i elektronicznymi (np. aplikacje Google Play)

- planowanie podróży środkami komunikacji w miastach

- zarządzanie własnymi finansami i czasem wolnym

POSTAWY:

- zwiększenie inicjatywy i przedsiębiorczości

- umiejętność radzenia sobie ze stresem

- zwiększenie samodzielności, poprawa poczucia własnej wartości, autoprezentacja

- zwiększenie obowiązkowości, odpowiedzialności i dyscypliny

- rozwój tolerancji, akceptacji i otwartości wobec osób innej wiary, kultury, koloru skóry czy niepełnosprawności

- rozwój świadomości międzykulturowej- wyższe zawodowe i osobiste ambicje

- motywacja do dalszej nauki lub udziału w szkoleniach

- świadomość znaczenie znajomości języków obcych

- wzrost wiary we własne możliwości- zwiększenie motywacji poszukiwania dobrej pracy

ILE KOSZTOWAĆ BĘDZIE STAŻ?

Wszelkie koszty pokrywane są z pozyskanych środków

- przejazdy i przeloty

- ubezpieczenie

- zakwaterowanie i wyżywienie

- miejsca stażu

- kursy językowe, szkolenie psychologiczne, przewodniki, mapy, itp.

- wycieczki, wstępy do muzeów.

Razem ponad 29000EUR.

Projekt jest realizowany z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach