Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

28 marca 2019

Kurs kelnerski I stopnia zaliczony

W dniach 26-28 marca 2019 w ZSR w Sędziejowicach odbył się kurs kelnerski pierwszego stopnia, który był przeprowadzony przez Pana Jana Jakimowicza.

Pan Jakimowicz jest oficjalnym rekordzistą Polski, potwierdzonym przez Biuro Rekordów w ilości trzymanych w jednej dłoni kieliszków do wina-47. Pan Jan tym samym promuje zawód kelnera.

W kursie uczestniczyło 12 uczniów z klas I, II i III Techniku Żywienia i Usług Gastronomicznych. Ukończenie kursu podnosi kwalifikacje zawodowe do pracy w restauracjach wyższych kategorii. Przybliża zasady obsługi kelnerskiej, wpływa na estetykę pracy i wrażenie wywierane na gościach. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu z zaznaczeniem stopnia zaawansowania.

Nasi kursanci zaprezentowali się już w trakcie szkolenia na Dniach Otwartych. Zaprezentowali pokaz obsługi synchronicznej oraz otwierali butelkę wina musującego metoda sabrage czyli szabla. Wszystko to pod czujnym okiem profesjonalisty Pana Jana Jakimowicza, któremu z serca dziękujemy za wspaniałe przygotowanie naszej młodzieży... chapeau bas!

 

https://www.facebook.com/jakimowiczhorecaacademy/

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach