Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

25 września 2023

Narodowe czytanie "Nad Niemnem"

Wzorem lat ubiegłych, nasza szkoła uczestniczy w corocznej ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania,  promującej czytelnictwo i dorobek polskiej literatury.
Dziś cała społeczność szkolna spotkała się przy Dworku na terenie szkoły, gdzie o godzinie 11.30 rozpoczęło się publiczne czytanie. W tym roku lekturą było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
Fragmenty powieści czytali uczniowie klas 1, 2 oraz 3. Spotkaliśmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchaliśmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek " przy polskim stole" 
To było pasjonujące spotkanie z klasyką polskiej literatury. 
Na koniec wszyscy otrzymali piękne zakładki do książek , bo przecież czytanie pomaga nam się uczyć i rozumieć oraz czyni nas mądrzejszymi.

Czytane przez naszych uczniów teksty można było usłyszeć w niezwykłych okolicznościach przyrody i miejscu nawiązującym do lektury.

Cykliczna akcja, do której rokrocznie zaprasza szkoły i instytucje Para Prezydencka, nosi miano Narodowego Czytania. Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie znajomości literatury narodowej na szeroką skalę.

Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Nad Niemnem to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. Nad Niemnem to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach