© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

28 listopada 2018 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał wojewódzki konkursu wiedzy o BHP w rolnictwie. Do finału zakwalifikował się 30 uczniów ze szkół rolniczych województwa łódzkiego. Z naszej szkoły pięciu uczniów:

1. Szymon Jędrasiak
2. Maciej Danielewski
3. Kamil Przychodniak
4. Dawid Wiewiórkowski
5. I Dawid Mikła

Finał przebiegał w 2 etapach. Część pierwsza to test pisemny składający się z 30 pytań. Po teście wyłoniono 10 najlepszych uczniów. W tej dziesiątce znalazł się nasz uczeń - Dawid Wiewiórowski, który po drugiej części (w formie ustnej) zajął siódme miejsce.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami, a pierwsza dziesiątka otrzymała cenniejsze nagrody.

Nasza szkoła otrzymała puchar ufundowany przez Wojewodę Łódzkiego za wprowadzenie największej liczby uczniów do finału wojewódzkiego.

 

 

Nasi w finale wiedzy BHP w rolnictwie

30 listopada 2018

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach