Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

30 listopada 2018

Nasi w finale wiedzy BHP w rolnictwie

28 listopada 2018 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał wojewódzki konkursu wiedzy o BHP w rolnictwie. Do finału zakwalifikował się 30 uczniów ze szkół rolniczych województwa łódzkiego. Z naszej szkoły pięciu uczniów:

1. Szymon Jędrasiak
2. Maciej Danielewski
3. Kamil Przychodniak
4. Dawid Wiewiórkowski
5. I Dawid Mikła

Finał przebiegał w 2 etapach. Część pierwsza to test pisemny składający się z 30 pytań. Po teście wyłoniono 10 najlepszych uczniów. W tej dziesiątce znalazł się nasz uczeń - Dawid Wiewiórowski, który po drugiej części (w formie ustnej) zajął siódme miejsce.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami, a pierwsza dziesiątka otrzymała cenniejsze nagrody.

Nasza szkoła otrzymała puchar ufundowany przez Wojewodę Łódzkiego za wprowadzenie największej liczby uczniów do finału wojewódzkiego.

 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach