Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

04 lipca 2018

Naukowe publikacje naszych uczennic

 Ukazała się kolejna zbiorowa publikacja popularnonaukowa, na łamach której opublikowano artykuły uczennic naszej szkoły.

W marcu 2018 roku
JULIA CŁAPA (II TŻ)
MARTA ŁĄCZNA (I TŻ)
DOMINIKA RYDZ (I TŻ)
oraz Ewelina Policińska (nauczyciel historii ) reprezentowały ZSR w Sędziejowicach podczas Regionalnej Konferencji Naukowej w Centrum Edukacji w Zabrzu. Publikacja jest zwieńczeniem tego przedsięwzięcia.

Jesteśmy dumni z naszych młodych naukowców i serdecznie im gratulujemy...

: tutaj o naszych uczennicach pisano również...

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach