Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

18 listopada 2021

Ocalić od zapomnienia

ZDJĘCIA TO WSPOMNIENIA, KTÓRE TRZYMAMY W DŁONIACH.    
WSPOMNIENIA TO ZDJĘCIA, KTÓRE TRZYMAMY W SERCU.
 

Pozwól sercu ożywić wspomnienia o ŚP. Wojciechu Kabzie.

Napisz o nim swoje wspomnienie. Podziel się zachowanymi w pamięci wydarzeniami, przemyśleniami, spostrzeżeniami a może… niesamowitymi historiami. Z okruchów wspomnień zachowanych na papierze powstanie książka „WOJCIECH KABZA W NASZYCH WSPOMNIENIACH”. 
Będziesz współautorem zbiorowego opracowania. RAZEM ocalimy od zapomnienia postać tego niezwykłego człowieka.

1. Prace należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 31 marca 2022 roku na jeden z podanych adresów: alaw@onet.eu (tel. 662 088 551) lub zbisza@wp.pl (tel. 608 358 319).
2. Tekst – zatytułowany, podpisany, objętość dowolna oraz scany fotografii  wysyłamy w oddzielnych załącznikach.
3. Tekst nawiązuje do własnego wspomnienia istotnego dla autora.

Z niecierpliwością, czekamy na wydobyte z pamięci Państwa skarby.


SPOŁECZNY KOMITET PROJEKTU „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”


Miło nam poinformować Państwa, iż w dniu 24 września 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach odbyło się zebranie organizacyjne osób zainteresowanych koncepcją projektu „Ocalić od zapomnienia”.

Celem Komitetu jest upamiętnienie życia i działalności Śp. Pana Wojciecha Kabzy, wspaniałego człowieka, który tak wiele wniósł w rozwój i historię Szkoły Rolniczej oraz Gminy Sędziejowice. Nie szczędził też sił, by nieść pomoc innym.

Na spotkaniu powołano Społeczny Komitet Projektu pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”, zarząd oraz koordynatora projektu Panią Ewę Gruszczyńską a także zespoły, którym nakreślono cele szczegółowe.


Główne założenia projektu – tzw. cele szczegółowe
1. Nadanie imienia Wojciecha Kabzy gminnemu stadionowi w Sędziejowicach.
2. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy Sędziejowice o pośmiertne nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice.
3.  Wydanie książki, której treść oprócz historii życia i działalności Pana Wojciecha Kabzy, będzie zawierała wspomnienia o nim napisane przez wszystkie chętne osoby (współautorzy publikacji – zapraszamy do współpracy).
4. Upamiętnienie poprzez ufundowanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej (popiersie, ławeczka, blok marmurowy – w zależności od możliwości finansowych). Decyzja po uzgodnieniu członków Komitetu.
5. Przygotowanie ekspozycji fotograficznej: „ Zatrzymane w kadrze”.
6. Założenie  rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu oraz reprezentowania Społecznego Komitetu Projektu „Ocalić od zapomnienia”.  

Dane do rachunku:

LBS Zduńska Wola O/Sędziejowice                                                                                   72 9279 0007 0052 7334 2000 0010

Proponowany termin realizacji projektu:

- jubileusz 50-lecia wybudowania stadionu –  rok 2023  (ostateczny termin do uzgodnienia z władzami samorządowymi Gminy Sędziejowice).
-  wydarzenie miałoby miejsce rok przed jubileuszem 100-lecia Szkoły Rolniczej, w roku 160 rocznicy bitwy Powstania Styczniowego w Sędziejowicach

Przedstawiony projekt działań upamiętniających Pana Wojciecha Kabzę z aprobatą został  zaakceptowany i przyjęty przez zebranych do realizacji. Miło nam podziękować  Panu Markowi Matuszewskiemu Posłowi na Sejm RP oraz Panu Dariuszowi Cieślakowi Wójtowi Gminy Sędziejowice za poparcie i chęć podjęcia współpracy  w dążeniu do realizacji zamierzonego projektu. 

Kolejne spotkanie Społecznego Komitetu „Ocalić od zapomnienia” oraz wszystkich zainteresowanych odbędzie się 3-12-2021r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach – zapraszamy.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach