Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

09 października 2020

Podstawowy kurs kelnerski dla naszych uczniów

W dniach 7-8 października 2020 w ZSR w Sędziejowicach odbył się Podstawowy Kurs Kelnerski, który był przeprowadzony przez Pana Jana Jakimowicza.

Pan Jakimowicz jest oficjalnym rekordzistą Polski, potwierdzonym przez Biuro Rekordów w ilości trzymanych w jednej dłoni kieliszków do wina - 47. Pan Jan tym samym promuje wcale niełatwy zawód kelnera.

W kursie uczestniczyli nie tylko uczniowie z klas I, II i III Techniku Żywienia i Usług Gastronomicznych ale również wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły, których tematyka kursu zainteresowała. Ukończenie kursu podnosi kwalifikacje zawodowe do pracy w restauracjach wyższych kategorii. Przybliża zasady obsługi kelnerskiej, wpływa na estetykę pracy i wrażenie wywierane na gościach. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu z zaznaczeniem stopnia zaawansowania.

Kolejne wspaniałe szkolenie za nami. Zadowoleni uczniowie, mnóstwo nowych wiadomości i umiejętności od profesjonalnego prowadzącego Pana Jana Jakimowicza to coś, co nas nauczycieli zawodu i wychowawców cieszy najbardziej.

Dziękujemy.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach