Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

28 marca 2017

Podsumowanie rzymskiego stażu: "Współczesne aranżacje terenów zieleni w obrębie obiektów historycznych"

Szkoła nasza jak żadna inna w powiecie i województwie łódzkim może poszczycić się tak wielkim sukcesem w pozyskiwaniu środków unijnych przeznaczonych na szkolenie naszych uczniów. Od roku 2005 opracowaliśmy 9 konkursowych projektów w ramach programu Leonardo Da Vinci i Erasmus+. Aż 7 z nich okazały się wygrane!

Dzięki programowi Leonardo da Vinci byliśmy już w Bułgarii, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech.

W tym roku przystąpiliśmy do konkursu w ramach programu ERASUMS+. I znowu sukces! Ponownie słoneczna Italia, Rzym powita uczniów Technikum Architektury Krajobrazu już w lipcu 2016 roku. Wartość projektu to ponad 27 000€

Poprawiłem znajomość języka angielskiego i poznałem podstawy języka włoskiego, zdobyłem nowe doświadczenia, poznałem nowych ludzi. Jakub

Udział w projekcie dał mi więcej pewności siebie. Zapamiętam atmosferę i widoki. Ogromne wrażeni zrobił na mnie cmentarz na Monte Casino. Martyna

Czterotygodniowy pobyt na stażu w Rzymie to dla mnie świetnie spędzony czas, poznanie nowych ludzi, nowe umiejętności, obycie językowe, nauka oszczędzania. Angelika

Wyjazd do Rzymu przyniósł mi wiele korzyści: poznałem nowych ludzi, zwiedziłem piękne i ciekawe miejsca, lepiej poznałem język obcy i kulturę Włoch, nauczyłem się tolerancji wobec innych. Żaklina

KTO MOŻE POJECHAĆ?

10 uczniów Technikum Architektury Krajobrazu wytypowanych na podstawie zgłoszeń i zakwalifikowanych na podstawie określonych kryteriów:

- Aktualny stan wiedzy i umiejętności z przedmiotów zawodowych

- Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej dostatecznym (B1)

- Dobre postępy w nauce od momentu jej rozpoczęcie do chwili obecnej

- Co najmniej dobre zachowanie na terenie szkoły oraz poza nią, zdyscyplinowanie.- Widoczna chęć związania swojej przyszłości z aktualnym kierunkiem kształcenia

- Otwartość, ambitna postawa i chęć dokształcania się.

PO CO TEN STAŻ, CZYLI CELE PROJEKTU

Główne cele projektu to:

-poznanie przepisów prawa międzynarodowego dotyczących odnowy i konserwacji obiektów historycznych

- poznanie zasad kształtowania krajobrazu, typowych elementów przestrzennych i roślinności charakterystycznej dla terenów i obiektów historycznych w poszczególnych epokach

- poznanie zasad planowania, organizowania i wykonywania prac związanych z urządzaniem, pielęgnowaniem i konserwacją terenów zieleni w obrębie obiektów zabytkowych

- wykształcenie u beneficjantów umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z architekturą krajobrazu poprzez praktykę na różnych stanowiskach pracy

- posługiwanie się współczesnymi źródłami informacji, aby przygotować uczniów do samodzielnego zdobywania i wykorzystania wiedzy

- udoskonalenie zawodowego języka zawodowego ( język łaciński, włoski i angielski)

CO DAJE UCZESTNIKOWI TAKI STAŻ?

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

- prawidłowo zorganizować miejsca pracy w zależności od rodzaju robót,

- nasadzać letni dobór roślin jednorocznych w obrąbie obiektów historycznych,

- pielęgnować rośliny ozdobne na rabatach i kwietnikach,

- scharakteryzować zasady kompozycji i wykonać projekt koncepcyjny w obrębie konkretnego obiektu historycznego,

- pielęgnować infrastrukturę ogrodu historycznego (aleje, chodniki, itp.),

- przycinać i formować krzewy ozdobne zgodnie z przyjętymi zasadami,

- stosować odpowiednie narzędzia do cięcia żywopłotów (np;nożyce ręczne i elektryczne),

- pielęgnować i ciąć boskiety, gabinety ogrodowe i bindaże,

- konserwować małą architekturę ogrodową poprzez czyszczenie papierem ściernym czy polerkami,

- wykonać inwentaryzację ogólną i szczegółową wokół wybranych obiektów historycznych

- zapoznać się z materiałami budowlanymi wykorzystywanymi w ogrodach historycznych (min: klinkier, terakota, marmur kararyjski, bazalt, granit, itp.),

- dobierać rośliny ozdobne, drzewa i krzewy w obrębie obiektów zabytkowych odpowiednie do tradycji lokalnych i stylu architektonicznego obiektu,

- zastosować metody eksponowania obiektów historycznych na terenach zieleni za pomocą odpowiednich roślin,

- porównać rodzaje historycznych założeń ogrodowych we Włoszech i w Polsce,- rozpoznać styl architektoniczny na podstawie detali charakterystycznych dla danej epoki,

- wykonywać konserwację urządzeń wodnych i zapoznanie się z nowoczesną instalacją nawadniającą,

- zaprojektować rozmieszczenie roślin z uwzględnieniem wymagań siedliskowych i walorów dekoracyjnych charakterystycznych dla terenów Rzymu,

- lepiej posługiwać się językiem angielskim i podstawami języka włoskiego

Szkolenie zawodowe zaowocuje tym, że młodzież podniesie swoje kwalifikacje, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność i mobilność na rynku pracy. Rozszerzy swoje horyzonty myślowe i zrozumie konieczność stałego, ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Staż i szkolenie językowe będą również dobrym treningiem "żywego" języka angielskiego, którego młodzież uczy się w szkole. Nie bez znaczenia będzie zaszczepienie podstaw języka włoskiego.

ILE KOSZTOWAĆ BĘDZIE STAŻ?

Wszelkie koszty pokrywane są z pozyskanych środków

- przejazdy i przeloty

- ubezpieczenie

- zakwaterowanie i wyżywienie

- miejsca stażu

- kursy językowe, szkolenie psychologiczne, przewodniki, mapy, itp.

- wycieczki, wstępy do muzeów w Rzymie.

Razem ponad 27000EUR.

Koordynatorem projektu jest: Piotr Bendkowski

Autorzy projektu: Piotr Bendkowski, Agnieszka Zimny, Tomasz Sobczak, Alicja Barszczyk

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach