© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

W dniu 9 listopada 2022 roku w naszej szkole zostało uroczyście podpisane przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi Pana Janusza Ciesielskiego oraz Panią Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Sędziejowicach Beatę Magdziak porozumienie o współpracy.

Porozumienie obejmuje wspólną organizację prelekcji, prezentacji, szkoleń, dotyczących działalności i zadań realizowanych przez obie jednostki prowadzone i nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi.

Porozumienie o współpracy między ZSCKR w Sędziejowicach i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Łodzi

10 listopada 2022

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach