Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

01 maja 2021

Pożegnaliśmy absolwentów roku 2021

30 kwietnia 2021 mury naszej szkoły opuścili absolwenci klas czwartych Technikum.

Nie było uroczystej akademii, nie było innych uczniów naszej szkoły, nie było sztandaru, nie było gości. Były natomiast pandemiczne maseczki skrywające uśmiechnięte twarze, były marzenia o lepszej przyszłości.

Pani Dyrektor Beata Magdziak wygłosiła przemówienie, w których życzyła maturzystom pomyślności na egzaminach oraz w dorosłym życiu. Po czterech latach spędzonych na zdobywaniu wiedzy ogólnej oraz przygotowaniu się do zawodu, uczniowie klas czwartych po raz ostatni wzięli udział w spotkaniu, podczas którego otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i dyplomy.

Ponadto uczniowie otrzymali nagrody za szczególne osiągnięcia na różnych dziedzinach. Były więc wyróżnienia za godne reprezentowanie szkoły na konkursach zawodowych, sportowych i innych.

W imieniu uczniów klas czwartych głos zabrała Weronika Tokarczyk, która podziękowała nauczycielom za trud włożony w pracę nad rozwojem uczniów oraz przygotowaniem ich do egzaminów i dorosłego życia. Po podziękowaniach uczniowie wręczyli, Dyrekcji szkoły, wychowawcom oraz nauczycielom, kwiaty i upominki.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach