Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

08 maja 2024

PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI

Nasi uczniowie w ramach projektu
„Europejskie doświadczenia zawodowe ZSCKR w Sędziejowicach"
numer: 2023-1-PL01-KA122-VET-000143028 zdobywali doświadczenie w słonecznej Grecji! 
Wśród uczniów byli przyszli technicy rolnicy, specjaliści od żywienia i usług gastronomicznych oraz technicy architektury krajobrazu. Praktyki to prawdziwe wyzwanie i doskonała okazja do zdobycia międzynarodowego doświadczenia. Nasza ekipa rolników odbyła praktyki na farmie owiec, gdzie z miała okazję zapoznać się z maszynami i narzędziami. Ponadto prowadzili różne zlecone prace polowe. Praktyczna wiedza zdobyta podczas pracy była nieoceniona! Nasi przyszli mistrzowie kuchni doskonalili techniki przygotowywania żywności i realizowali serwis na sali gości. Technicy architektury krajobrazu pracowali nad projektowaniem terenów zielonych, wykonując zabiegi ogrodnicze i pielęgnacyjne. Optymalizacja przestrzeni ogrodowej pod kątem bioróżnorodności to kolejne umiejętności, które doskonalili. Po dniach pełnych nowych doświadczeń i intensywnej pracy, znalazła się też chwila na relaks i integrację. T

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach