Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

02 września 2021

Przed nami dobry rok szkolny

1 września 2021 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, jak w każdej szkole w Polsce, odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22. 
W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas m. in.: poseł na Sejm RP – Pan Piotr Polak, radna Sejmiku Wojewódzkiego Łódzkiego - Pani Dorota Więckowska, przedstawicielka Zarządu Powiatu Łaskiego – Pani Barbara Potasiak, kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łasku - Pan Marcin Błoński-Suk, właściciel firmy JAKIMOWICZ HoReCa Academy, a zarazem partner szkoły – Pan Jan Jakimowicz, Pan Klaudiusz Pająk – właściciel firmy AGROPASZ oraz przewodniczący Rady Rodziców – Pan Rafał Grabarczyk.
Zaproszeni goście zabierając głos na uroczystości, przekazali młodzieży ważne wskazówki na nowy rok szkolny oraz podkreślali, że szkoła ma ogromne możliwości rozwoju dzięki środkom na modernizację i pomoce dydaktyczne, jakie zostaną przekazane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przedstawicielka Zarządu Powiatu Łaskiego – Pani Barbara Potasiak odczytała list z życzeniami od Starosty i Wicestarosty Powiatu Łaskiego  - Pana Piotra Wołosza i Pani Teresy Wesołowskiej.
W związku z przejściem szkoły od 1 stycznia 2022 roku pod prowadzenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi było to ostatnie rozpoczęcie roku szkolnego, kiedy to organem prowadzącym szkoły jest Powiat Łaski. 
Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dyrektor szkoły – Pani Beata Magdziak - serdecznie powitała zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców oraz uczniów.
Jak co roku, z szczególną radością powitaliśmy uczniów klas pierwszych: I Technikum Rolniczego, I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz I Technikum Architektury Krajobrazu. Na uwagę zasługuje fakt, że w tym roku w naszej szkole po  kilku latach przerwy reaktywowane zostało  Technikum Architektury Krajobrazu. Wierzymy, że ten kierunek kształcenia będzie zyskiwał coraz większą popularność.
Pani dyrektor szczególne  podziękowania złożyła posłowi na Sejm RP – Panu Piotrowi Polakowi, zwracając uwagę na jego wkład w dzieło przekazania szkoły Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jesteśmy przekonani, że to będzie dla nas dobry rok.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach