© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

1 września 2021 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, jak w każdej szkole w Polsce, odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22. 
W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas m. in.: poseł na Sejm RP – Pan Piotr Polak, radna Sejmiku Wojewódzkiego Łódzkiego - Pani Dorota Więckowska, przedstawicielka Zarządu Powiatu Łaskiego – Pani Barbara Potasiak, kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łasku - Pan Marcin Błoński-Suk, właściciel firmy JAKIMOWICZ HoReCa Academy, a zarazem partner szkoły – Pan Jan Jakimowicz, Pan Klaudiusz Pająk – właściciel firmy AGROPASZ oraz przewodniczący Rady Rodziców – Pan Rafał Grabarczyk.
Zaproszeni goście zabierając głos na uroczystości, przekazali młodzieży ważne wskazówki na nowy rok szkolny oraz podkreślali, że szkoła ma ogromne możliwości rozwoju dzięki środkom na modernizację i pomoce dydaktyczne, jakie zostaną przekazane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przedstawicielka Zarządu Powiatu Łaskiego – Pani Barbara Potasiak odczytała list z życzeniami od Starosty i Wicestarosty Powiatu Łaskiego  - Pana Piotra Wołosza i Pani Teresy Wesołowskiej.
W związku z przejściem szkoły od 1 stycznia 2022 roku pod prowadzenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi było to ostatnie rozpoczęcie roku szkolnego, kiedy to organem prowadzącym szkoły jest Powiat Łaski. 
Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dyrektor szkoły – Pani Beata Magdziak - serdecznie powitała zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców oraz uczniów.
Jak co roku, z szczególną radością powitaliśmy uczniów klas pierwszych: I Technikum Rolniczego, I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz I Technikum Architektury Krajobrazu. Na uwagę zasługuje fakt, że w tym roku w naszej szkole po  kilku latach przerwy reaktywowane zostało  Technikum Architektury Krajobrazu. Wierzymy, że ten kierunek kształcenia będzie zyskiwał coraz większą popularność.
Pani dyrektor szczególne  podziękowania złożyła posłowi na Sejm RP – Panu Piotrowi Polakowi, zwracając uwagę na jego wkład w dzieło przekazania szkoły Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jesteśmy przekonani, że to będzie dla nas dobry rok.

Przed nami dobry rok szkolny

02 września 2021

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach