Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

02 grudnia 2019

Racjonalna gospodarka zasobami

W dniu 5 listopada 2019 roku w ramach zajęć szkolnych uczestniczyliśmy w projekcie pt. ,,Racjonalna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

W ramach zajęć uczniowie zostali poinformowani o szkodliwości stosowanych nawozów w nowoczesnym rolnictwie oraz o racjonalnym ich gospodarowaniu. W trosce o lokalne środowisko, w miejscowości Kamostek zostały zamontowane cztery piezometry w celu monitorowania stężenia azotu w wodach gruntowych. Pobrane próbki okazały się być zgodne z normami stężenia związków azotu w środowisku.

Uczniowie przez najbliższe 12 miesięcy będą monitorować czystość wód gruntowych.

 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach