© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

W dniu 5 listopada 2019 roku w ramach zajęć szkolnych uczestniczyliśmy w projekcie pt. ,,Racjonalna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

W ramach zajęć uczniowie zostali poinformowani o szkodliwości stosowanych nawozów w nowoczesnym rolnictwie oraz o racjonalnym ich gospodarowaniu. W trosce o lokalne środowisko, w miejscowości Kamostek zostały zamontowane cztery piezometry w celu monitorowania stężenia azotu w wodach gruntowych. Pobrane próbki okazały się być zgodne z normami stężenia związków azotu w środowisku.

Uczniowie przez najbliższe 12 miesięcy będą monitorować czystość wód gruntowych.

 

 

Racjonalna gospodarka zasobami

02 grudnia 2019

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach