Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

08 września 2020

Ratujmy pszczoły!

Szkoła z niemal 100-letnią tradycją to obowiązek troski o przyszłe pokolenia. Dlatego prosimy o wsparcie naszego projektu.To TY potrzebujesz swojego głosu! Dla siebie, dla swoich dzieci.

Oddaj swój głos tutaj: https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/,  KOD: ELA10

Jeśli masz problem z wydrukiem to po prostu wygeneruj i ściągnij plik PDF i wyślij go do nas. Możesz zrobić to Messengerem, mailowo: sekretariat@zsrgrabski.pl lub innym kanałem.

Ratujemy pszczoły!

„Jeśli pszczół zabraknie, ludzkość przetrwa cztery lata”Albert Einstein

Zadanie polega na stworzeniu dobrostanu dla życia pszczół, szczególnie pszczół samotnic i ocaleniu ich przed wymarciem!

Zakres zadania:
- przygotowanie projektu zagospodarowania terenu zielonego,
- dobór roślin miododajnych;
- wycena i zakup potrzebnych nasion, roślin i materiałów,
- wykonanie prac w terenie,
- udostępnienie zagospodarowanego terenu uczniom i mieszkańcom.

Cel zadania: upowszechnienie wiedzy o znaczeniu bioróżnorodności przyrodniczej oraz roli zapylaczy dla środowiska i życia ludzi oraz poprawienie estetyki terenu.

W ramach edukacji ekologicznej podjęte zostaną następujące działania:
a) zakup tablicy informacyjnej zgodnie z tematem,
b) zakup 10 tablic z nazwami własnymi roślin,
c) spotkania z ekspertami,
d) przygotowanie ulotek (100 szt. A5) i plakatów (30 szt. A3),
e) przeprowadzenie konkursów edukacyjnych z ufundowaniem nagród,
f) zorganizowanie wycieczek edukacyjnych.

Wspólnie walczymy o przyszłość ludzkości. Zagłosuj więc i udostępnij: kod ELA10

Karta do głosowania jest możliwa do wypełnienia w specjalnie na ten cel przygotowanym generatorze: https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/ Każda karta będzie oznaczona indywidualnym numerem w lewym górnym rogu.Kartę należy wypełnić, wygenerować w formacie .pdf, wydrukować, podpisać, a następnie wrzucić do urny w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach