© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Rozmowy o niepodległości z udziałem uczennic Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach - Marty Łącznej, Dominiki Rydz i nauczyciela ZSR Sędziejowice - Eweliny Policińskiej.

Fragment programu zrealizowanego przez szkolna telewizję CE w Zabrzu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Rozmowy w Zabrzu o niepodległości

13 listopada 2018

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach