Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

13 listopada 2018

Rozmowy w Zabrzu o niepodległości

Rozmowy o niepodległości z udziałem uczennic Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach - Marty Łącznej, Dominiki Rydz i nauczyciela ZSR Sędziejowice - Eweliny Policińskiej.

Fragment programu zrealizowanego przez szkolna telewizję CE w Zabrzu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach