Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

28 sierpnia 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Drodzy Uczniowie. Drodzy Rodzice.

1 września 2020 r. zbieramy się przed budynkiem internatu o godz. 10:00. Tam zostaniecie pokierowani do poszczególnych sal. Musicie mieć maseczki oraz zachowywać wszelkie środki ostrożności ze względu na pandemię.

Następnie wejściem głównym do szkoły, po dezynfekcji rąk udacie się do sal lekcyjnych, w następującym porządku: |

Klasa | TŻ/R — sala nr 16

Klasa II TŻ/R — sala nr 6

Klasa III TŻ/R — sala nr 14

KIasa IV TŻ/R — sala nr 24

Po spotkaniu w klasach zakwaterowanie w Internacie, a o godzinie 11:30 w tzw "tramwaju" spotkanie kierownictwa szkoły z rodzicami dzieci korzystających z Internatu.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach