Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

03 września 2018

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019

I nadszedł ten dzień.

O godzinie 8:30 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019 Mszą Świętą by po jej zakończeniu udać się do szkoły.Tam nastąpiły dalsze uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19.

Starostę Powiatu Łaskiego reprezentował Pan Dariusz Cieślak. Uroczysta inauguracja rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie dyrektor szkoły Paweł Kałuda przywitał wszystkich zgromadzonych uczniów na sali, a w szczególności pierwszoklasistów, po czym swoje słowa wsparcia na nowy rok szkolny przekazał Pan Dariusz Cieślak. Na sam koniec przydzielono klasom sale, w których to uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami aby omówić sprawy organizacyjne.Miło nam, że nowy rok szkolny rozpoczęliśmy tak radośnie. Miło nam również, że ponownie będziemy kształcić kilkoro uczniów z Ukrainy.

To będzie dobry rok.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach