Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

01 września 2022

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2022-2023

"Studiuj przeszłość, żyj dniem dzisiejszym, patrz śmiało w przyszłość(...)"
Charlie McCarthy

W dniu 1 września 2022 r. rozpoczynamy nowy, inny rok szkolny 2022/2023. Nowy rok to nowa szkoła: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Tę inność widać również w murach naszej szkoły - zmienia się otoczenie szkoły i warunki nauki. Cieszymy się, że już w tej chwili widoczne są efekty naszej pracy i przedsięwzięć rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Zmiany te zaszły dzięki Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest naszym nowym organem prowadzącym.

Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice po raz kolejny podejmą trud kształtowania charakterów, wzbogacania wiedzy oraz rozwijania umiejętności, a pracownicy oświaty tworzenia właściwych warunków do nauki i pracy.

Po wakacyjnym odpoczynku w nowy rok szkolny wchodzimy z nadziejami, marzeniami i planami. Nauczyciele podejmują lub kontynuują działania zmierzające do tego by ich wychowankowie osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce i wychowaniu. Uczniowie marzą o dobrych ocenach. Wszyscy troszczymy się o to, aby warunki nauki były jak najlepsze, a uczniowie dobrze przygotowali się do dalszego kształcenia dla odnalezienia swojego miejsca w ciekawym lecz trudnym współczesnym świecie.

Ten rok niesie ze sobą nowe wyzwania. Dla nas najważniejsze jest stworzenie młodym ludziom wielu możliwości rozwoju. 
Życzymy Wam kochani śmiałości w odkrywaniu świata i wytrwałości w dążeniu do celu.

 

Być starszym to marzenie dzieci,
A przecież czas tak szybko leci,
Mija godzina za godziną,
Nim się spostrzegłeś rok upłynął! 
I nowa bije już godzina,
Nowy rok szkolny się zaczyna,
Już czeka szkoła i koledzy,
I w książkach zasób nowej wiedzy. [...]
Idę przez gwarne korytarze,
Widzę coraz to nowe twarze,
A oto dawny mój kolega,
Już mnie zobaczył, już podbiega,
- Gdzie byłeś w lecie? Zbierasz znaczki?
- Czy masz już swoje miejsce w szatni?
- Patrz, nauczyciel jakiś nowy?
Ach, te okrzyki, te rozmowy…
Ale wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem…
Życzę wam wszystkim na początek
Szkolnego roku samych piątek!
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach