Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

07 maja 2021

Sędziejowice – Perła Województwa Łódzkiego

Sędziejowice - Perła Województwa Łódzkiego.

Partnerem Wydarzenia jest Województwo Łódzkie.  

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice postanowiło przeprowadzić cykl działań, które utrwalą na papierze i online historycznego momentu „sprzed zmian” dumy naszych Sędziejowic – Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach.

Termin realizacji - od 4.05.2021 do 30.07.2021r. 

Przygotujemy folder „Sędziejowice – Perła Województwa Łódzkiego” w nakładzie 500 sztuk, plenerową wystawę fotograficzną ( w reżimie sanitarnym), konkursy prowadzone zdalnie: literacki, wiedzy o Gminie Sędziejowice,  historyczny, plastyczny (z nagrodami). Będą się one wiązać z edukacją młodego pokolenia nt. historii Sędziejowic, szkoły, pejzażu gminy Sędziejowice w naszej miejscowości. Rozwiną one predyspozycje plastyczne, literackie, społeczne i historyczne u dzieci i młodzieży.  Nasze działania przede wszystkim będziemy prowadzić w porozumieniu i partnerstwie z Zespołem Szkół Rolniczych w Sędziejowicach  (majątek Powiatu Łaskiego). Obecnie w  XIX-wiecznym dworku generała Łuzanowa, na terenie tej szkoły, znajduje się Regionalna Izba Pamięci naszego Towarzystwa.

Powiat Łaski, w imieniu którego działa Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, będzie współorganizatorem wydarzenia. Partnerami projektu będą także poszczególne szkoły w powiecie oraz przedszkola i sołectwa w gminie Sędziejowice.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach