Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

22 marca 2023

Spotkanie z doradcą zawodowym

Współczesny rynek pracy niesie wyzwania, na które warto się przygotować. Warto pomyśleć o chwili refleksji nad sobą, swoim rozwojem czy zaprojektowaniem ścieżki zawodowej czy edukacyjnej. Każdy ma inne potrzeby, a kariera dla każdego może oznaczać coś innego. Prowadzi do niej wiele ścieżek, a doradca zawodowy może pomóc w kwestii uświadomienia perspektyw.
Dziś gościem w naszej szkole była p. Katarzyna Kaczyńska - doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku. Spotkanie odbyło się z kl. 4 TR oraz kl. 4 TŻ a nasi uczniowie zdobyli wiedzę o rynku pracy, poznali metody poszukiwania pracy a także poznali swoje mocne strony oraz predyspozycje zawodowe.

Doradca zawodowy udziela pomocy m.in. w zakresie:

rozwiązywania problemów związanych z wyborem zawodu, przekwalifikowania, podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych i planowania kariery zawodowej;
podejmowania decyzji, samopoznania, motywacji do pracy;
autoprezentacji, metod poszukiwania pracy, pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;
informacji o rynku pracy, w tym o zawodach, szkołach.

Bardzo dziękujemy za spotkanie i zaproszenie do Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku, z którego na pewno skorzystamy.

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach