Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

14 marca 2024

Staż w Grecji - 3,2,1 ... START!

Właśnie w Grecji została podpisana umowa o realizację praktyk uczniowskich naszej młodzieży w ramach programu Erasmus+.  Miejsca praktyk rozpoczynających się od 22 kwietnia już czekają na uczniów. W programie wyjazdu, oprócz pracy, czekają też atrakcje dla młodych, które pozwolą poznać historię, kulturę, geografię tego kraju o mitologicznych korzeniach. Grecjo, przybywaj.

(data publikacji: 16.04.2024)


UWAGA !

DODATKOWA REKRUTACJA NA WYJAZD DO GRECJI (21.04.24-04.05.24 r.)

Od dnia dzisiejszego 13.03.24r do poniedziałku 18.03.24r do godziny 15.00 wszystkie osoby z klas III i IV mogą wziąć udział w dodatkowej rekrutacji związanej z udziałem w wyjeździe na praktyki zagraniczne do Grecji. Wcześniej proszę dokładnie zapoznać się z regulaminem rekrutacji. 
Prosimy o przemyślaną decyzję. 
Dodatkowa rekrutacja nie dotyczy osób, które już znalazły się na liście osób zakwalifikowanych - dotyczy listy rezerwowej. Życzymy powodzenia!

Komisja Rekrutacyjna.

(Data publikacji: 14.03.2024) 


Wyniki rekrutacji dostępne są tutaj.


Od dziś można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu zagranicznych praktyk zawodowych.

EUROPEJSKE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE ZSCKR W SĘDZIEJOWICACH” o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000143028 realizowanego w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.

Nabór kierowany jest do uczniów klas III, IV i V kształcący się w zawodach technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych w roku szkolnym 2023/2024.

Każdy zakwalifikowany uczeń będzie miał możliwość bezpłatnego udziału w dwutygodniowym wyjeździe do Grecji, gdzie odbędzie praktykę zawodową w ramach swojego kierunku kształcenia zawodowego. Jest to doskonała okazja do zdobycia cennych doświadczeń na europejskim rynku pracy. Dodatkowo uczniowie poznają atrakcje turystyczne oraz kulturę regionu Pieria gdzie będą się odbywały dziania w ramach projektu.

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W TERMINIE 26.02.2024 – 05.03.2024. FORMULARZE NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE PAPIEROWEJ W SEKRETARIACIE SZKOŁY. FORMULARZ MOŻNA PRZEKAZYWAĆ DO DNIA 05.03.2024 DO GODZINY 11:00.

Szczegóły naboru znajdują się na stornie WWW szkoły oraz u kierownika PNZ. Prosimy o DOKŁADNE zapoznanie się z zapisami regulaminu oraz załącznikami.

Informujemy również, aby pamiętać że wyjazd zagraniczny wiąże się z koniecznością posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu, a także karty EKUZ.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać od Koordynatora Przedsięwzięcia, Pani EWA-MARCINIAK KULKA.

Zapraszamy do udziału w projekcie !

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Instrukcja wypełnienia formularza zgłoszeniowego

4. Oświadczenie RODO.


Rozpoczynamy ekscytujący projekt międzynarodowy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach!


Projekt o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000143028, zatytułowany

"Europejskie doświadczenia zawodowe ZSCKR w Sędziejowicach"

zaprasza 30 naszych uczniów na odbycie zagranicznych praktyk w malowniczej Grecji, od 22.04 do 03.05.2024 (+2 dni podróży).
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 
 
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych lub kluczowych uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedstawicieli kadry kształcenia zawodowego poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej, realizowanych na zasadach programu Erasmus+. 

Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej, wszyscy uczestnicy będą mogli bezpłatnie wziąć udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu, które skupia się na rozwijaniu kompetencji zawodowych, językowych i kulturowych. 
Podczas 10-dniowych praktyk w Grecji, uczniowie będą mieli okazję pracować w lokalnych przedsiębiorstwach przez 6-8 godzin dziennie, co da im niepowtarzalną szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego oraz na naukę funkcjonowania w europejskim środowisku pracy. Dodatkowo, 2 dni zostaną poświęcone na poznawanie bogatej kultury i historii Grecji, co bez wątpienia wzbogaci ich perspektywy kulturowe i językowe.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia naszej strony oraz Facebooka, gdzie niebawem pojawią się dodatkowe informacje dotyczące procesu rekrutacji. 
To niezwykła okazja, aby zdobyć międzynarodowe doświadczenie i rozwinąć swoje umiejętności!
Więcej informacji już niebawem!

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach